Sitemap là gì? Những nhiệm vụ chính của sitemap

Sitemap là gì? Những nhiệm vụ chính của sitemap là hai câu hỏi mà Thetips nhận được gần đây. Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về website nói chung và SEO nói riêng, bài viết dưới đây có đầy đủ thông tin bạn cần về sitemap. Mục lục 1 Sitemap là gì? 2 Những […]

Đã cập nhật 27 tháng 3 năm 2023

Bởi The Tips

Sitemap là gì? Những nhiệm vụ chính của sitemap

Sitemap là gì? Những nhiệm vụ chính của sitemap là hai câu hỏi mà Thetips nhận được gần đây. Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về website nói chung và SEO nói riêng, bài viết dưới đây có đầy đủ thông tin bạn cần về sitemap.

Sitemap là gì?

Sitemap là sơ đồ của website. Sitemap sẽ chứa toàn bộ những thông tin trang web bao gồm những URL dẫn đến các trang đích 1 cách logic rành mạch và cụ thể.

Sitemap cung cấp các thông tin giá trị như:

  • Lần update gần nhất
  • Tần suất cập nhật của trang web
  • Sự quan trọng của các trang với những đường dẫn khác trong web
Sitemap là gì?
(Nguồn: Sưu tầm)

Những nhiệm vụ chính của sitemap

Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, sitemap không xác định thứ hạng của trang web. Tuy nhiên, sơ đồ trang web là nền tảng để Google thu thập dữ liệu và xếp hạng chất lượng trang web của bạn. Do đó, việc nhắm mục tiêu trang web của Google dựa trên sơ đồ trang web.

Ngoài ra, sơ đồ trang web giúp Google biết trang nào trên trang web của bạn là quan trọng và có liên quan. Ngoài ra, dựa trên kết quả này, người làm SEO có thể lên kế hoạch cho kết quả này và tối ưu website trên trang kết quả tìm kiếm.

Những nhiệm vụ chính của sitemap
(Nguồn: Sưu tầm)

Trên đây là thông tin sitemap là gì. Thetips muốn bạn vừa thiết kế một trang web bán hàng hấp dẫn vừa tạo sơ đồ trang web để tối ưu hóa SEO.

Tags:

SEO