SQL Index là gì? Tổng quan và cách thức hoạt động

SQL index là gì? Cách mà nó hoạt động như thế nào? Đọc ngay bài viết bên dưới để hiểu thêm về kiến thức mới lạ này nhé! Mục lục 1 SQL index là gì? 2 Tầm quan trọng của index trong SQL 3 Tạo một INDEX 4 Tạo UNIQUE INDEX 5 Đổi tên một […]

Đã cập nhật 9 tháng 2 năm 2023

Bởi The Tips

SQL Index là gì? Tổng quan và cách thức hoạt động

SQL index là gì? Cách mà nó hoạt động như thế nào? Đọc ngay bài viết bên dưới để hiểu thêm về kiến thức mới lạ này nhé!

SQL index là gì?

SQL index là một bảng đặc biệt được sử dụng để tăng tốc độ tìm kiếm dữ liệu trong các bảng cơ sở dữ liệu. Nó cũng thường xuyên truy xuất một lượng lớn dữ liệu từ các bảng. Index yêu cầu không gian riêng trong đĩa cứng.

sql index là gì?
sql index là gì? (Nguồn: sưu tầm)

Đây là kỹ thuật SQL tốt nhất để cải thiện hiệu suất của các truy vấn. Hạn chế của việc sử dụng các chỉ mục là chúng làm chậm thời gian thực hiện các câu lệnh UPDATE và INSERT. Nhưng chúng cũng có một lợi thế là chúng tăng tốc thời gian thực hiện các câu lệnh SELECT và WHERE.

SQL index được tạo trên các trường của bảng. Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng một hoặc nhiều chỉ mục trên một bảng. Việc tạo, xóa index không ảnh hưởng đến dữ liệu của cơ sở dữ liệu.

Tầm quan trọng của index trong SQL

  • Lập chỉ mục cung cấp một cách để cải thiện hiệu suất truy vấn truy cập dữ liệu của bạn. Khi được bật, các chỉ mục của SQL Server sẽ nhanh chóng tìm thấy dữ liệu bất cứ khi nào cơ sở dữ liệu được truy vấn.
  • Giúp tạo một hàng đặc biệt hoặc không có hàng trùng lặp (chính, duy nhất)
Tầm quan trọng của sql index
Tầm quan trọng của sql index (Nguồn: sưu tầm)

Tạo một INDEX

Trong SQL, chúng ta có thể dễ dàng tạo index bằng cách sử dụng Câu lệnh CREATE sau:

CREATE INDEX (Index_Name) ON (Table_Name) ( Column_Name);

Ở đây, Index_Name là tên của chỉ mục mà chúng ta muốn tạo và Table_Name là tên của bảng mà chỉ mục sẽ được tạo. Tên cột đại diện cho tên của cột mà chỉ mục sẽ được áp dụng.

Cách tạo sql index
Cách tạo sql index (Nguồn: sưu tầm)

Nếu chúng ta muốn tạo một chỉ mục trên sự kết hợp của hai hoặc nhiều cột, thì có thể sử dụng cú pháp sau trong SQL:

CREATE INDEX Index_Name ON Table_Name ( column_name1, column_name2, …., column_nameN);  

Tạo UNIQUE INDEX

Unique Index giống như Primary key trong SQL. Unique index không cho phép chọn những cột chứa các giá trị trùng lặp.

Chỉ mục này là cách tốt nhất để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu của các bảng SQL. Cú pháp tạo Unique Index như sau:

CREATE UNIQUE INDEX Index_Name ON Table_Name ( Column_Name);

Đổi tên một INDEX

Chúng ta có thể dễ dàng đổi tên chỉ mục của bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ bằng lệnh ALTER:

ALTER INDEX old_Index_Name RENAME TO new_Index_Name;

Xóa một INDEX

Trong cơ sở dữ liệu Oracle: DROP INDEX Index_Name;

Trong cơ sở dữ liệu MySQL: ALTER TABLE Table_Name DROP INDEX Index_Name;

Trong cơ sở dữ liệu máy chủ SQL: DROP INDEX Table_Name.Index_Name;  

Hy vọng dựa trên những chia sẻ của theTips bạn đã biết SQL index là gì và có thể ứng dụng trong công việc của mình nhé!