RESTful API là gì? Thành phần của RESTful API

Nguyên tắc REST và cấu trúc dữ liệu RESTful đã quá nổi tiếng trong giới lập trình web nói chung và lập trình ứng dụng nói riêng. Để giúp bạn hiểu rõ RESTful API là gì? Hãy cùng tìm hiểu các khái niệm về API, REST hoặc RESTful. Mục lục 1 RESTful API là gì? […]

Đã cập nhật 27 tháng 3 năm 2023

Bởi The Tips

RESTful API là gì? Thành phần của RESTful API

Nguyên tắc REST và cấu trúc dữ liệu RESTful đã quá nổi tiếng trong giới lập trình web nói chung và lập trình ứng dụng nói riêng. Để giúp bạn hiểu rõ RESTful API là gì? Hãy cùng tìm hiểu các khái niệm về API, REST hoặc RESTful.

RESTful API là gì?

API RESTful là một tiêu chuẩn được sử dụng khi thiết kế API của ứng dụng web (thiết kế dịch vụ web) để hỗ trợ quản lý tài nguyên. Nó tập trung vào tài nguyên hệ thống (chẳng hạn như tệp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc dữ liệu động), bao gồm trạng thái tài nguyên được định dạng và gửi qua HTTP.

RESTful API là gì?
(Nguồn: Sưu tầm)

Thành phần của RESTful API

API là một bộ quy tắc và cơ chế để một ứng dụng hoặc thành phần tương tác với ứng dụng hoặc thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu mà ứng dụng của bạn cần ở các loại dữ liệu phổ biến như JSON và XML.

REST (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu và là một kiểu kiến trúc để mô tả các API. Nó sử dụng các phương thức HTTP đơn giản để tạo điều kiện giao tiếp giữa các máy. Thay vì sử dụng các URL để xử lý một số thông tin người dùng, REST xử lý dữ liệu bằng cách gửi các yêu cầu HTTP như GET, POST và DELETE tới các URL. API RESTful là một tiêu chuẩn được các ứng dụng web sử dụng để thiết kế API để quản lý tài nguyên. RESTful là một trong những kiểu thiết kế API phổ biến nhất được sử dụng ngày nay để cho phép các ứng dụng khác nhau (web, di động, v.v.) giao tiếp với nhau.

Thành phần của RESTful API
(Nguồn: Sưu tầm)

Trên đây là những chia sẻ về RESTful API là gì? Với những thông tin trên hy vọng sẽ hữu ích với bạn.

Tags:

Website