Nếu phụ lục hợp đồng lao động có một số điều khoản có cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung nào?

Khi tìm việc làm (việc làm ở Huế mới nhất, việc làm An Giang mới nhất, việc làm tại Nam Định, việc làm tại Thái Bình mới nhất, việc làm Bến Tre mới nhất,…), bên cạnh việc hiểu về các điều khoản trong hợp đồng lao động, người lao động còn cần hiểu rõ về những điều […]

Đã cập nhật 5 tháng 9 năm 2022

Bởi The Tips

Nếu phụ lục hợp đồng lao động có một số điều khoản có cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung nào?

Khi tìm việc làm (việc làm ở Huế mới nhấtviệc làm An Giang mới nhất, việc làm tại Nam Địnhviệc làm tại Thái Bình mới nhất, việc làm Bến Tre mới nhất,…), bên cạnh việc hiểu về các điều khoản trong hợp đồng lao động, người lao động còn cần hiểu rõ về những điều khoản trong phụ lục hợp đồng để quá trình làm việc được thuận lợi hơn. Cụ thể, chị Thanh Khoa ở Nghệ An hỏi: “Tôi và công ty có ký phụ lục hợp đồng lao động kèm hợp đồng lao động không xác định thời hạn của tôi. Tuy nhiên trong phụ lục hợp đồng lao động vừa ký kết lại có một số nội dung khác với hợp đồng lao động. Vậy cho tôi hỏi nếu phụ lục hợp đồng lao động có một số điều khoản có cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung nào? Và trong trường hợp tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì thời hạn để thanh lý hợp đồng là bao lâu?”

Nếu phụ lục hợp đồng lao động có một số điều khoản có cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung nào?

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo đó, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Tuy nhiên trong trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, khi phụ lục hợp đồng lao động của bạn vừa ký kết tồn tại một số nội dung khác với hợp đồng lao động thì bạn vẫn sẽ thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng (Hình từ Internet)
Phụ lục hợp đồng (Hình từ Internet)

Thời hạn báo trước khi muốn ký kết phụ lục hợp đồng lao động là bao lâu?

Căn cứ Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Theo đó, nếu một trong các bên trong quan hệ lao động có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì thời hạn báo trước cho bên kia biết trước là ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Thời gian thanh lý hợp đồng lao động là bao lâu?

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, Công Nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Như vậy, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì thời hạn để hai bên thanh lý hợp đồng lao động là 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 48 nêu trên thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ở thời điểm hiện tại, thật không quá khó khi tìm việc làm tại TPHCM, bởi ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp và khu công nghiệp được hình thành nên do sự đầu tư từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài nước, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho mọi người. Nếu yêu thích công việc và môi trường sống nơi đây, bạn có thể tham khảo qua tìm việc làm ở quận 9, tìm việc làm quận 12, việc làm quận tân phútìm việc làm gò vấp, tìm việc làm ở quận bình tân,… Ứng tuyển ngay bạn nhé!

Từ khóa liên quan: tuyển salesviec part time, phú quốc tuyển dụngviec lam can thơ, tim viec nhanh bình dương

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật