Mô hình AIDA? Vai trò của mô hình AIDA trong marketing?

Có thể bạn chưa biết? Một trong những công thức quan trọng nhất để hướng dẫn khách hàng của mình mua hàng vì tò mò, hứng thú đến hành động là mô hình AIDA. Đây là một khái niệm then chốt trong lĩnh vực truyền thông và marketing. Mục lục 1 Mô hình AIDA? 2 […]

Đã cập nhật 30 tháng 3 năm 2023

Bởi The Tips

Mô hình AIDA? Vai trò của mô hình AIDA trong marketing?

Có thể bạn chưa biết? Một trong những công thức quan trọng nhất để hướng dẫn khách hàng của mình mua hàng vì tò mò, hứng thú đến hành động là mô hình AIDA. Đây là một khái niệm then chốt trong lĩnh vực truyền thông và marketing.

Mô hình AIDA?

AIDA là một trong những mô hình tiếp thị cổ điển mà hầu hết các công ty sử dụng trong các hoạt động tiếp thị và truyền thông của họ.

Mô hình AIDA giải quyết các giai đoạn nhận thức của toàn bộ hành trình mua hàng, xác định ở từng giai đoạn các hoạt động cụ thể mà doanh nghiệp cần thực hiện để đạt được hiệu quả mong muốn và cuối cùng là thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua hàng thành công.

Do đó, AIDA đại diện cho bốn bước: A (chú ý) – I (quan tâm) – D (mong muốn) – A (hành động) tương ứng.

Mô hình AIDA?
(Nguồn: Sưu tầm)

Vai trò của mô hình AIDA trong marketing?

Tuy nhiên, để thủ tục AIDA thành công, trước tiên nó phải tạo một hồ sơ toàn diện về khách hàng mục tiêu, bao gồm nhân khẩu học, cá nhân, hành vi, tâm lý,…

Từ đó, bạn có thể soạn và tạo các thông điệp tiếp thị về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và gửi chúng đến đúng đối tượng.

Chỉ bằng cách thực sự hiểu khách hàng tiềm năng của mình, bạn và công ty của mình mới có thể áp dụng mô hình AIDA một cách hiệu quả và bắt tay vào hành trình mua hàng phù hợp và đúng đắn.

Vai trò của mô hình AIDA trong marketing?
(Nguồn: Sưu tầm)

Mô hình AIDA cổ điển đã mang lại nhiều thành công cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên thực tế. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn hiểu AIDA là gì.