Ban đỏ erythema migrans

Mục lục 1 Ban đỏ erythema migrans 1.1 Chia sẻ với người thân: Ban đỏ erythema migrans Tác giả: Ngọc Anh Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh Chia sẻ với người thân: Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window) Click to share on WhatsApp (Opens in new window) Chia sẻ […]

Đã cập nhật 31 tháng 12 năm 2019

Bởi TopOnMedia

Ban đỏ erythema migrans

Ban đỏ erythema migrans


Tác giả:

Ngọc Anh


Tham vấn y khoa:
BS. Nguyễn Thường Hanh

Tags: