Bắc cầu dạ dày

Mục lục 1 Bắc cầu dạ dày 1.1 Chia sẻ với người thân: Bắc cầu dạ dày Tác giả: BS. Đinh Thị Mai Hồng Tham vấn y khoa: BS. Đinh Thị Mai Hồng Chia sẻ với người thân: Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window) Click to share on WhatsApp (Opens in […]

Đã cập nhật 30 tháng 12 năm 2019

Bởi TopOnMedia

Bắc cầu dạ dày

Bắc cầu dạ dày


Tác giả:

BS. Đinh Thị Mai Hồng


Tham vấn y khoa:
BS. Đinh Thị Mai Hồng

Tags: