Alanine aminotransferase (ALT/GPT)

Tên kĩ thuật y tế: Xét nghiệm alanine aminotransferase (ALT hay ALAT hay GPT hay SGPT)

Đã cập nhật 30 tháng 12 năm 2019

Bởi TopOnMedia

Alanine aminotransferase (ALT/GPT)

Alanine aminotransferase (ALT/GPT)


Tác giả:

Giang Lê


Tham vấn y khoa:
TS. Dược khoa Trương Anh Thư

Tags: