Tổng Quan Về Toyota Từ Sơn

Ra mắt năm 2021, Toyota Từ Sơn đã chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ uỷ quyền số 67 của Toyota Việt Nam. Mục lục 1 Quy mô Toyota Từ Sơn 2 Thông tin liên lạc Toyota Từ Sơn Quy mô Toyota Từ Sơn Diện tích: ~15.000 m2 (mét […]

Đã cập nhật 22 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Tổng Quan Về Toyota Từ Sơn

Ra mắt năm 2021, Toyota Từ Sơn đã chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ uỷ quyền số 67 của Toyota Việt Nam.

Quy mô Toyota Từ Sơn

Diện tích: ~15.000 m2 (mét vuông)

Khu vực chính:

  • Phòng trưng bày các sản phẩm của Toyota.
  • Xưởng dịch vụ bao gồm 12 khoang sửa chữa đồng sơn, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường cùng với 22 khoang bảo dưỡng nhanh/sửa chữa chung.
  • Phòng chờ cho khách hàng thoải mái, tiện nghi.

Thông tin liên lạc Toyota Từ Sơn

toyota từ sơn