Cách xác định niên hạn sử dụng xe ô tô

Bạn có biết niên hạn sử dụng xe ô tô là gì? Đây là một khái niệm quan trọng để bạn hiểu rõ về thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô theo quy định của pháp luật. Niên hạn sử dụng xe ô tô có ảnh hưởng đến việc đăng ký, đăng […]

Đã cập nhật 5 tháng 7 năm 2023

Bởi hanguyen

Cách xác định niên hạn sử dụng xe ô tô

Bạn có biết niên hạn sử dụng xe ô tô là gì? Đây là một khái niệm quan trọng để bạn hiểu rõ về thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô theo quy định của pháp luật. Niên hạn sử dụng xe ô tô có ảnh hưởng đến việc đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và xử lý xe ô tô. Hãy cùng tìm hiểu về niên hạn sử dụng xe ô tô và cách xác định nó trong bài viết này.

Niên hạn sử dụng xe ô tô là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 95/2009/NĐ-CP, niên hạn sử dụng của xe ô tô được giải thích là thời gian cho phép sử dụng của xe ô tô. Niên hạn sử dụng của xe ô tô được tính theo năm, bắt đầu từ năm xe ô tô được sản xuất. Riêng một số trường hợp đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì tính niên hạn từ năm đăng ký xe ô tô lần đầu.

Niên hạn sử dụng của xe ô tô không phải là thời gian thực tế mà xe ô tô có thể hoạt động, mà là thời gian mà pháp luật cho phép xe ô tô lưu hành trên đường. Niên hạn sử dụng của xe ô tô có thể khác nhau tuỳ theo loại xe và công năng sử dụng.

Niên hạn sử dụng của các loại xe ô tô

Theo Điều 4 Nghị định 95/2009/NĐ-CP và Thông tư 21/2010/TT-BGTVT, niên hạn sử dụng của các loại xe ô tô được quy định như sau:

• Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng (xe bán tải, xe tải, xe container…), xe ô tô chở người quá niên hạn sử dụng được chuyển đổi thành chở hàng, xe ô tô chở hàng chuyển đổi thành ô tô chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng, xe rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc.

• Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái), xe ô tô chở người chuyên dùng, xe ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái), ô tô chở người chuyên dùng chuyển đổi thành ô tô chở người dưới 9 chỗ.

• Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe chở người trước ngày 01/01/2002, xe ô tô chở hàng đã chuyển đổi thành ô tô chở người trước 01/01/2002.

• Không áp dụng niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái).

niên hạn sử dụng xe ô tô

Cách xác định niên hạn sử dụng xe ô tô

Để xác định niên hạn sử dụng xe ô tô, bạn cần căn cứ vào các cơ sở sau, theo thứ tự ưu tiên:

• Số nhận dạng của xe (số VIN).

• Số khung của xe.

• Các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng hoặc các thông tin của Nhà sản xuất.

• Thông tin trên nhãn mác của Nhà sản xuất được gắn hoặc đóng trên xe.

• Hồ sơ lưu trữ như: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước; Biên bản kiểm tra hoặc nghiệm thu, Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo đối với xe cải tạo; Hồ sơ gốc do cơ quan công an quản lý; Chứng từ nhập khẩu.

Nếu xe ô tô không có ít nhất một trong những tài liệu, hồ sơ, cơ sở trên, thì được coi là hết niên hạn sử dụng.

Tags: