Tổng Quan Về Toyota Phú Yên

Ra mắt năm 2020, Toyota Phú Yên đã chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ uỷ quyền số 68 của Toyota Việt Nam. Mục lục 1 Quy mô Toyota Phú Yên 2 Thông tin liên lạc Toyota Phú Yên Quy mô Toyota Phú Yên Diện tích: ~12.400 m2 (mét […]

Đã cập nhật 11 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Tổng Quan Về Toyota Phú Yên

Ra mắt năm 2020, Toyota Phú Yên đã chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ uỷ quyền số 68 của Toyota Việt Nam.

Quy mô Toyota Phú Yên

Diện tích: ~12.400 m2 (mét vuông)

Khu vực chính:

  • Phòng trưng bày sản phẩm.
  • Xưởng dịch vụ bao gồm 24 khoang sửa chữa đồng sơn hiện đại, đảm bảo các quy chuẩn về môi trường cùng với 15 khoang bảo dưỡng nhanh/sửa chữa chung.
  • Phòng chờ cho khách hàng hiện đại, rộng rãi.

Thông tin liên lạc Toyota Phú Yên

toyota phú yên