Tổng Quan Về Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình

Ra mắt năm 2021, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm ủy quyền thứ 76 của Toyota tại Việt Nam. Mục lục 1 Quy mô Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình 2 Thông tin liên lạc Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình Quy mô Toyota […]

Đã cập nhật 11 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Tổng Quan Về Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình

Ra mắt năm 2021, Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình chính thức trở thành Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm ủy quyền thứ 76 của Toyota tại Việt Nam.

Quy mô Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình

Diện tích: ~13.700 m2 (mét vuông)

Khu vực chính:

  • Xưởng dịch vụ bao gồm 21 khoang sửa chữa Đồng Sơn cùng với 09 khoang bảo dưỡng nhanh/sửa chữa chung.
  • Phòng chờ cho khách hàng rộng rãi, thoải mái.
  • Phòng trưng bày sản phẩm.

Thông tin liên lạc Toyota Hưng Thịnh Phát Thái Bình