Đầu tư PPP là gì? Những lợi thế của mô hình PPP

Mục lục 1 Đầu tư PPP là gì? 2 Những lợi thế mô hình PPP mang lại Đầu tư PPP là gì? PPP là các chữ cái viết tắt của cụm từ Public Private Partnership, tức là hình thức đầu tư theo kiểu đối tác công tư. Cách đầu tư này được thực hiện trên […]

Đã cập nhật 6 tháng 10 năm 2023

Bởi hanguyen

Đầu tư PPP là gì? Những lợi thế của mô hình PPP

Đầu tư PPP là gì?

PPP là các chữ cái viết tắt của cụm từ Public Private Partnership, tức là hình thức đầu tư theo kiểu đối tác công tư. Cách đầu tư này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án nhằm thực hiện, quản lý, vận hành dự án.

Với mô hình này, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.

Những lợi thế mô hình PPP mang lại

Hiện nay, các nước trên thế giới đang có khuynh hướng chuyển dần sang khu vực tư nhân để cung cấp dịch vụ về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng và điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông vận tải. Do đó, việc áp dụng mô hình đầu tư PPP sẽ mang lại những lợi thế cho họ như:

  • Tăng cường hiệu quả trong việc phân phối, điều hành và quản lý dự án về hạ tầng.
  • Có các nguồn lực bổ sung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
  • Có cơ hội tiếp cận và nắm bắt các Công Nghệ tiên tiến (cả phần cứng và phần mềm).
  • Giúp tăng cường cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cần thiết.
  • Áp dụng mô hình PPP có thể không yêu cầu bất kỳ chi tiêu tiền mặt ngay lập tức qua đó giúp làm giảm gánh nặng của chi phí thiết kế và xây dựng.
  • Mô hình PPP giúp đưa ra những lựa chọn tốt hơn về thiết kế, công nghệ, xây dựng, sự vận hành và chất lượng cung cấp dịch vụ hạ tầng.

Tags: