Dự án PPP là gì? Các hình thức đầu tư theo mô hình PPP

Mục lục 1 Tổng quan về dự án PPP 2 Các hình thức thực hiện đầu tư theo PPP Tổng quan về dự án PPP PPP là hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và […]

Đã cập nhật 20 tháng 10 năm 2023

Bởi hanguyen

Dự án PPP là gì? Các hình thức đầu tư theo mô hình PPP

Tổng quan về dự án PPP

PPP là hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Với mô hình này, Nhà nước sẽ thiết lập tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao. Do đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.

Các hình thức thực hiện đầu tư theo PPP

Hiện nay đầu tư theo mô hình PPP có thể thực hiện theo 5 hình thức như sau:

1, Mô hình nhượng quyền khai thác: là hình thức mà theo đó cơ sở hạ tầng được nhà nước xây dựng và sở hữu nhưng giao cho tư nhân vận hành và khai thác.

2, Mô hình thiết kế – xây dựng – tài trợ – vận hành DBFO: đối với mô hình này, khu vực tư nhân sẽ đứng ra xây dựng, tài trợ và vận hành công trình nhưng nó vẫn thuộc sở hữu của nhà nước.

3, Mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao BOT: là hình thức do công ty thực hiện dự án đứng ra xây dựng và vận hành công trình trong một thời gian nhất định, sau đó chuyển giao toàn bộ cho nhà nước.

4, Mô hình BTO là mô hình sau khi xây dựng xong thì chuyển giao ngay cho nhà nước sở hữu nhưng công ty thực hiện dự án vẫn giữ quyền khai thác công trình.

5, Mô hình xây dựng – sở hữu – vận hành BOO là hình thức công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng công trình, sở hữu và vận hành công trình.

Tags: