Công cụ nghiên cứu từ khóa Google Keyword Planner

Google Keyword Planner là một công cụ nghiên cứu từ khóa đơn giản của Google với các chức năng cơ bản do Google cung cấp. Đây là một trong những nguồn dữ liệu từ khóa chính xác nhất, nguồn dữ liệu từ khóa lấy trực tiếp từ Google. Mục lục 1 1. Ưu điểm và […]

Đã cập nhật 1 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Công cụ nghiên cứu từ khóa Google Keyword Planner
 1. Google Keyword Planner là một công cụ nghiên cứu từ khóa đơn giản của Google với các chức năng cơ bản do Google cung cấp. Đây là một trong những nguồn dữ liệu từ khóa chính xác nhất, nguồn dữ liệu từ khóa lấy trực tiếp từ Google.

  1. Ưu điểm và Nhược điểm 

  – Ưu điểm: 

  • Là một công cụ tìm kiếm từ khóa Google chính thức của Google.
  • Khối lượng và dữ liệu  tìm kiếm từ khóa SEO trực tiếp của Google.
  • Chứa thông tin quan trọng liên quan đến cả quảng cáo SEO và  Google Ads.
  • Cho phép tìm kiếm từ khóa dựa trên các cụm từ tìm kiếm và URL.
  • Có thể kiểm tra đồng thời 10 cụm từ tìm kiếm hoặc URL và dễ sử dụng. 

  –  Nhược điểm

  • Để có được các thông số  từ khóa chi tiết, tài khoản của bạn phải có hoạt động  quảng cáo.
  • Các từ khóa được đề xuất có phạm vi rộng, làm cho việc lựa chọn và lọc từ khóa trở nên khó khăn.
  • Một số ngành hiện  không có đề xuất từ ​​khóa.

  2. Cách sử dụng 

  Hướng dẫn sử dụng google
  • Bước 2: Sau khi truy cập vào công cụ, bạn  chọn mục Khám phá Từ khóa mới để bắt đầu tìm kiếm từ khóa. 
  bước 2 trong nghiên cứu từ khóa bằng gg adw

  Bước 3: Trong giao diện nghiên cứu từ khóa, bạn có 2 lựa chọn.

  Tìm Từ khóa theo Cụm từ khóa hoặc Chủ đề tìm kiếm

  Từ khóa tìm kiếm theo URL

  bước 3 trong nghiên cứu từ khóa bằng công cụ gg adw
  bước 4 trong hướng dẫn nghiên cứu từ khóa bằng gg adw
  • Bước 4 – Chọn 1 trong 2 tùy chọn nghiên cứu từ khóa ở trên, sau đó  nhập thông tin vào  công cụ để giúp bạn đề xuất các từ khóa liên quan.

  Bắt đầu với Từ khóa: Nhập một cụm từ tìm kiếm hoặc một nhóm cụm từ tìm kiếm (tối đa 10 từ khóa).

  Bắt đầu với một trang web: Nhập URL của một trang web.

  • Bước 5: Sau khi công cụ gợi ý từ khóa, bạn có thể tải từ khóa để  chọn  từ khóa phù hợp với chủ đề của mình. Từ giao diện, chọn Tải xuống Ý tưởng Từ khóa.
  Bước 5 tải danh sách từ khóa xuống từ công cụ tìm kiếm

  3. Chi phí sử dụng

  Quyền truy cập vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google là miễn phí 100% bằng tài khoản Google. Tuy nhiên, để có được tất cả các tính năng và chỉ số, bạn cần  chi tiêu rất nhiều cho tài khoản Google Ads của mình.

Tags: