Cách đăng ký Google Keyword Planner

Mục lục 1 1. Khái niệm của Keyword Planner? 2 2. Cách đăng ký 1. Khái niệm của Keyword Planner? Là công cụ dùng để xác định lượt tìm kiếm trung bình của các từ khoá hàng tháng. Đồng thời, Google Keyword Planner hỗ trợ các SEOers xác định được mức chi phí cho các […]

Đã cập nhật 12 tháng 4 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Cách đăng ký Google Keyword Planner
 1. 1. Khái niệm của Keyword Planner?

  Là công cụ dùng để xác định lượt tìm kiếm trung bình của các từ khoá hàng tháng. Đồng thời, Google Keyword Planner hỗ trợ các SEOers xác định được mức chi phí cho các chiến dịch quảng cáo và chọn lựa ra những từ khoá để tối ưu bài viết tốt hơn.

  Google Keyword Planner là gì?
  Công cụ phân tích từ khoá (Nguồn: Sưu tầm)

  2. Cách đăng ký

  Bước 1: Truy cập vào link: https://ads.google.com/intl/en_uk/home/tools/keyword-planner/, bấm vào Go to Keyword Planner và nhập Email vào.

  Bước 2: Chọn Experienced with Google Ads? Sau đó bấm Create an account without a campaign.

  Bước 3: Thêm thông tin tín dụng nếu dùng để chạy quảng cáo, còn không thì ấn submit để hoàn tất đăng ký.

Tags: