Remitano Tạm Ngưng Xử Lý Nạp/Rút ETH để hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và Hard Fork của Ethereum (ETH)

Remitano sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork (Arrow Glacier) của ethereum (ETH).Sự kiện nâng cấp mạng lưới của Ethereum (ETH) sẽ diễn ra tại eth mainnet block số 13,773,000 hoặc tương đương vào khoảng 02:44:36 Thứ Sáu ngày 10/12/2021 (Giờ Việt Nam). Mọi hoạt động nạp rút của ETH và ERC-20 USDT sẽ […]

Đã cập nhật 13 tháng 1 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Remitano Tạm Ngưng Xử Lý Nạp/Rút ETH để hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và Hard Fork của Ethereum (ETH)
 1. Remitano sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork (Arrow Glacier) của ethereum (ETH).
  Sự kiện nâng cấp mạng lưới của Ethereum (ETH) sẽ diễn ra tại eth mainnet block số 13,773,000 hoặc tương đương vào khoảng 02:44:36 Thứ Sáu ngày 10/12/2021 (Giờ Việt Nam).

  Mọi hoạt động nạp rút của ETH và ERC-20 USDT sẽ bị tạm ngưng kể từ khoảng 02:30:00 Thứ Sáu ngày 10/12/2021 (Giờ Việt Nam).

  Những lưu ý quan trọng từ việc nâng cấp mạng lưới của ETH với người dùng Remitano:

  • Người dùng Remitano vẫn có thể giao dịch ETHUSDT trong thời gian này, tuy nhiên hoạt động rút khỏi hệ thống sẽ bị tạm ngưng.
  • Remitano sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật thay cho những người dùng đang nắm giữ ETH và USDT trong tài khoản ví Remitano.
  • Lần nâng cấp và hard fork Ethereum (ETH) này sẽ không dẫn đến việc tạo token mới.
  • Việc nạp rút của ETH và ERC-20 USDT sẽ bị tạm ngừng trong quá trình này. Chúng tôi sẽ nối lại hoạt động nạp, rút tiền cho ETH, ERC-20 một khi chúng tôi cho rằng mạng lưới sau khi nâng cấp hoàn thành và mạng lưới hoạt động ổn định.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua chatbot góc phải bên dưới màn hình. Đội ngũ hỗ trợ Remitano sẵn sàng trả lời bạn 24/7.

  Nguồn: Remitano Tạm Ngưng Xử Lý Nạp/Rút ETH để hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và Hard Fork của Ethereum (ETH)