TIMO MASTERCARD: PHÍ THƯỜNG NIÊN

Đối với các chủ thẻ Timo Mastercard, Timo xin nhắc bạn rằng phí thường niên sẽ được tính bắt đầu từ năm thứ 2. Như đã được thông báo khi bạn nhận thẻ Timo Mastercard của mình, thay vì tính phí như các thẻ tín dụng khác tại Việt Nam, bạn có thể không cần […]

Đã cập nhật 16 tháng 1 năm 2019

Bởi Admin TOS

TIMO MASTERCARD: PHÍ THƯỜNG NIÊN

Đối với các chủ thẻ Timo Mastercard, Timo xin nhắc bạn rằng phí thường niên sẽ được tính bắt đầu từ năm thứ 2.
Như đã được thông báo khi bạn nhận thẻ Timo Mastercard của mình, thay vì tính phí như các thẻ tín dụng khác tại Việt Nam, bạn có thể không cần thanh toán phí thường niên cho nằm đầu tiên với điều kiện thực hiện ít nhất 3 giao dịch, với giá trị mỗi giao dịch là 300,000 VNĐ trở lên, trong 30 ngày đầu tiên kể từ ngày thẻ được phát hành
Tuy nhiên, bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi, phí thường niên cho thẻ Timo Mastercard là 444,000 VND (bao gồm thuế) và sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn mỗi năm.
Thẻ Timo Mastercard của bạn được thiết kế để có thể sử dụng an toàn, chi tiêu thoải mái nhưng vẫn có thể quản lý các khoản chi tiêu của mình một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, mọi giao dịch qua thẻ đều được thông báo qua điện thoại, ứng dụng và email của bạn cũng như có khả năng chuyển đổi sang hình thức trả góp và thanh toán số dư bằng một thao tác vuốt và chạm.
Bạn có thể xem biểu phí chi tiết khi sử dụng thẻ Timo MasterCard tại đây.
Timo hy vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ Timo Mastercard để tận hưởng cuộc sống hiện đại không cần tiền mặt ở bất cứ nơi đâu.