Hành vi khách hàng là gì? Tại sao hành vi của người tiêu dùng lại quan trọng?

Hành vi của khách hàng là một trong những yếu tố then chốt mà mỗi doanh nghiệp cần quan tâm nếu muốn các chiến dịch marketing của mình đạt hiệu quả. Bạn kiểm tra hành vi của khách hàng càng cụ thể thì quá trình quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn tới […]

Đã cập nhật 30 tháng 3 năm 2023

Bởi The Tips

Hành vi khách hàng là gì? Tại sao hành vi của người tiêu dùng lại quan trọng?

Hành vi của khách hàng là một trong những yếu tố then chốt mà mỗi doanh nghiệp cần quan tâm nếu muốn các chiến dịch marketing của mình đạt hiệu quả. Bạn kiểm tra hành vi của khách hàng càng cụ thể thì quá trình quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn tới họ càng thành công. Hành vi khách hàng là gì?

Hành vi khách hàng là gì?

Hành vi người tiêu dùng là nghiên cứu về người tiêu dùng và các quy trình (bao gồm hành vi cảm xúc và tiêu dùng) mà họ sử dụng để lựa chọn, sử dụng (tiêu thụ) và loại bỏ các sản phẩm và dịch vụ. Đó là về việc hiểu các yếu tố tâm lý, xã hội và kinh tế thúc đẩy sự lựa chọn và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Nói một cách đơn giản, hành vi của khách hàng là cách mà hầu hết khách hàng tương tác với sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình tiếp thị của công ty. Nó được hình thành từ những suy nghĩ, cảm xúc và thói quen mua hàng đã có sẵn. Những thói quen này có thể được sửa đổi thông qua sự tương tác lẫn nhau giữa các tác nhân kích thích và nhận thức của con người. Hành động của khách hàng có thể là chấp nhận hoặc từ bỏ sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hành vi của người tiêu dùng là một quá trình phức tạp chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Các yếu tố bên trong bao gồm các đặc điểm cá nhân như động cơ, nhận thức, thái độ và học tập, trong khi các yếu tố bên ngoài bao gồm các yếu tố văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường.

Hành vi khách hàng là gì?
(Nguồn: Sưu tầm)

Tại sao hành vi của người tiêu dùng lại quan trọng?

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng rất quan trọng vì nó giúp các nhà tiếp thị hiểu được điều gì ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Bằng cách hiểu cách người tiêu dùng chọn sản phẩm, bạn có thể giữ sản phẩm của mình trên thị trường, lấp đầy khoảng trống thị trường và xác định các sản phẩm cần thiết và lỗi thời.

Phân tích hành vi người tiêu dùng cho thấy:

  • Người tiêu dùng nghĩ gì và cảm thấy thế nào về các lựa chọn khác nhau (nhãn hiệu, sản phẩm, v.v.).
  • Điều gì ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng lựa chọn giữa các lựa chọn khác nhau.
  • Hành vi người tiêu dùng trong nghiên cứu và mua sắm.
  • Môi trường của người tiêu dùng (bạn bè, gia đình, phương tiện truyền thông, v.v.) ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của người tiêu dùng.

Hành vi của người tiêu dùng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các nhà tiếp thị cần nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng và xác định xu hướng của người mua sắm. Hầu hết thời gian, các thương hiệu chỉ ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng thông qua những thứ họ có thể kiểm soát. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi của người tiêu dùng là gì?Có ba loại yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng:

  • Các yếu tố cá nhân: Sở thích và quan điểm cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi nhân khẩu học (tuổi, giới tính, văn hóa, v.v.).
  • Các yếu tố tâm lý: Phản ứng của mọi người đối với các thông điệp tiếp thị phụ thuộc vào nhận thức và thái độ của họ.
  • Các yếu tố xã hội: Gia đình, bạn bè, trình độ học vấn, mạng xã hội và thu nhập đều ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng.
Tại sao hành vi của người tiêu dùng lại quan trọng?
(Nguồn: Sưu tầm)

Vì tâm lý và thói quen của người tiêu dùng thay đổi hàng ngày nên việc nghiên cứu hành vi khách hàng không bao giờ dừng lại. Do đó, các công ty cần cải thiện và khuyến khích nghiên cứu hành vi của khách hàng nếu họ muốn tiếp cận gần hơn với khách hàng và tìm hiểu thêm về họ.