Công cụ thông báo COVID-19 mới trong Google Search Console

Google vừa phát hành Công cụ gửi thông báo COVID-19. Công cụ này có sẵn trong Google Search Console. Công cụ này cho phép các nhà xuất bản tạo các thông báo liên quan đến coronavirus trực tiếp từ bảng điều khiển Google Search mà không phải sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Mục […]

Đã cập nhật 8 tháng 4 năm 2020

Bởi TopOnMedia

Công cụ thông báo COVID-19 mới trong Google Search Console

Google vừa phát hành Công cụ gửi thông báo COVID-19. Công cụ này có sẵn trong Google Search Console. Công cụ này cho phép các nhà xuất bản tạo các thông báo liên quan đến coronavirus trực tiếp từ bảng điều khiển Google Search mà không phải sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Công cụ BETA

Đây là công cụ có sẵn trong Google Search Console. Công cụ này thông báo rằng nó là một công cụ beta, có nghĩa là nó chưa được phát triển đầy đủ và sẽ có thể thay đổi.

Công cụ này dành cho “các trang web có thẩm quyền” không thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc. Điều này có nghĩa là cho phép các trang web này gửi các thông báo liên quan đến COVID-19 thông qua Google Search Console.

Tuy nhiên, nó có thể được tung ra cho tất cả các trang web:

“Chúng tôi đang tích cực phát triển tính năng này và chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng nó dành cho nhiều trang web hơn. Mặc dù chúng tôi không thể hiển thị ngay các thông báo từ các loại trang web khác, nhưng việc xem đánh dấu sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách mở rộng tính năng này.

Xin lưu ý: ngoài các thông báo đặc biệt, có một loạt các tùy chọn khác mà các trang web có thể sử dụng để làm nổi bật thông tin như các sự kiện bị hủy hoặc thay đổi giờ làm việc.”

Các tình huống:

“Điều này bao gồm việc đóng cửa các cơ sở, sắp xếp lại các sự kiện và sự tiện lợi mới của các cơ sở y tế (ví dụ: các trung tâm xét nghiệm). Google Search sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn nội dung trên trang web của bạn và hiển thị thông báo quan trọng cho những người có liên quan.”

Thông báo chính thức được thực hiện dưới dạng chỉnh sửa thông báo được công bố trước đó về việc truyền đạt các thông báo liên quan đến COVID-19 thông qua Data structure (cấu trúc dữ liệu)

Vì vậy, đây là cách thứ hai để thực hiện thông báo.

Công cụ này có bốn cân nhắc:

1. Thông báo hết hạn trong vòng một tháng.

2. Không đặt thông báo sẽ dẫn đến hết hạn trong bảy ngày để được thiết lập trên thông báo.

3. Công cụ này dành cho các tổ chức y tế và chính phủ

4. Công cụ này không dành cho các trang web tin tức

Mặc dù thông báo nói rằng nó dành cho các tổ chức y tế và chính phủ, Google Search Console bao gồm các trường học như là một phần của nó.

Đây là những gì mà Google Search Console nói:

“Các trang web của Cơ quan quyền lực, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, cơ quan y tế chính thức và trường học, có thể sử dụng công cụ này để gửi thông báo quan trọng về COVID-19 trên trang web của họ”

Đây là những gì từ ngữ mới về phương pháp Google Search Console nói:

Công cụ này tập trung vào các tổ chức y tế và chính phủ; nó không hỗ trợ bài báo tin tức.”

Gửi một thông báo covid-19 cho trang web của bạn
nguồn internet https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2020/04/google-search-console-coronavirus-tool-5e871a8dba8ed.gif

6 loại thông báo

Công cụ Google Search Console hỗ trợ 6 loại thông báo coronavirus:

1. Cơ sở thử nghiệm COVID-19

2. Đóng cửa trường học

3. Nơi trú ẩn

4. kê dịch bệnh

5. Cấm du lịch

6. Khác

Thông báo đúng hạn

Ngay cả khi bạn hoặc khách hàng của bạn có thể không phải là “trang web có thẩm quyền”, thì nó vẫn rất tốt để biết thông tin này. Nếu bạn là một khách hàng phải đối mặt với chuyên gia tiếp thị tìm kiếm, có thể hữu ích cho cộng đồng của bạn để liên hệ với các trường học địa phương và các tổ chức chính phủ để đảm bảo rằng họ biết về các công cụ này.

Nguồn tham khảo: https://www.searchenginejournal.com/google-coronavirus-announcement-tool/359092/#close