NHẬN VOUCHER SHOPEE 100.000VNĐ* KHI ĐẦU TƯ 3.000.000VNĐ

Mục lục 1 1. Thời gian áp dụng: 2 2. Phạm vi khuyến mại: 3 3. Đối tượng tham gia: 4 4. Quà tặng: 4.1 (i) Điều kiện nhận Quà tặng: 4.2 (ii) Quà tặng: 4.3 (iii) Cách thức tham gia: 4.4 (iv) Cách thức nhận quà tặng: 4.5 (v) Giải quyết khiếu nại về […]

Đã cập nhật 24 tháng 7 năm 2021

Bởi TopOnMedia

NHẬN VOUCHER SHOPEE 100.000VNĐ* KHI ĐẦU TƯ 3.000.000VNĐ

1. Thời gian áp dụng:

từ 1/6/2019 đến 30/6/2019

2. Phạm vi khuyến mại:

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ

3. Đối tượng tham gia:

– Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; và
– Chưa sở hữu thẻ Timo và chưa có bất kỳ tài khoản nào tại VPBank và chưa từng nộp hồ sơ vay FE CREDIT.
– Chương trình không áp dụng đối với Nhân viên và cộng tác viên Công ty TNHH Lifestyle Project Management Việt Nam, nhân viên các bên đối tác.

4. Quà tặng:

(i) Điều kiện nhận Quà tặng:

Khách hàng được nhận phiếu voucher điện tử khi đáp ứng được các tiêu chí như dưới đây:
– Cho đến hết 30/6/2019, Khách hàng nhận mã voucher điện tử Shopee trị giá 100.000 VND khi mở tài khoản đầu tư với giá trị tối thiểu là 3.000.000 VND để đầu tư tích luỹ với quỹ mở do VinaCapital quản lý qua ứng dụng Timo.

(ii) Quà tặng:

– Voucher điện tử Shopee trị giá 100.000 VNĐ từ VinaCapital.
– Khách hàng có thể kiểm tra cách sử dụng, địa điểm áp dụng (với địa chỉ chi tiết) và hạn sử dụng cụ thể trên nội dung phiếu quà tặng điện tử.

(iii) Cách thức tham gia:

– Trong thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ Timo mở tài khoản đầu tư với giá trị tối thiểu là 3.000.000 VND để đầu tư tích luỹ với quỹ mở do VinaCapital quản lý qua ứng dụng Timo. Quà tặng này sẽ được trao cho 300 chủ thẻ Timo đầu tiên tham gia vào chương trình này.

(iv) Cách thức nhận quà tặng:

– Thủ tục thông báo: Timo sẽ gửi thông báo nhận quà qua email khách hàng cung cấp khi đăng ký mở tài khoản Timo trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ ngày 30/6/2019.
– Cách thức nhận quà tặng: VinaCapital sẽ gửi voucher điện tử cho các khách hàng đáp ứng được các tiêu chí trên trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc từ ngày 30/6/2019.

(v) Giải quyết khiếu nại về giải thương:

– Với các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận phiếu quà tặng, khiếu nại được gửi trực tiếp từ email đăng ký Timo đến care@timo.vn với thông tin chi tiết về phiếu quà tặng.
– Với các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phiếu quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp với VinaCapial theo thông tin bên dưới:
VinaCapital: 028 3821 9930
– Thời gian nhận khiếu nại là 10 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Các khiếu nại được gửi đến Ban tổ chức sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
– Khiếu nại được giải quyết trong vòng ít nhất 7 ngày làm việc.

(vi) Lưu ý về quà tặng:

– Quà tặng có giá trị sử dụng đến cuối ngày 15/8/2019.
– Phiếu đổi quà điện tử/mã code quà tặng/ quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
– Cho mỗi loại quà tặng/tiền tưởng, mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 khoản tiền thưởng nhất định hoặc 01 Phiếu đổi quà điện tử quy đổi thành 01 Quà tặng (do Khách hàng lựa chọn) và không được yêu cầu đổi Quà tặng khác sau khi đã nhận Mã nhận Quà tặng.

(vii) Quà tặng không được trao trong các trường hợp sau:

– Trường hợp Khách hàng thông báo từ chối nhận giải, giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ.
– Trường hợp Khách hàng mở tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong Thể lệ này trong thời gian chương trình quy định.
– Khách hàng trúng thưởng, quà khuyến mãi không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình trả thưởng theo quy định của Kênh bán Timo.
– Do số lượng khuyến mại có hạn, phần thưởng sẽ được trao cho 300 khách hàng mở tài khoản đầu tư VinaCapital qua ứng dụng Timo trước. Sau khi hết số lượng quà tặng khuyến mại, những Khách hàng đến sau sẽ không được nhận quà tặng khuyến mại Timo, cụ thể như sau:
1. Phiếu voucher điện tử Shopee 100.000 VND từ VinaCapital sẽ được trao tặng cho 300 nhà đầu tư đầu tiên trước cuối ngày 30/6/2019.
2. Phiếu voucher điện tử này chỉ được áp dụng cho 1 khoản đầu tư thực hiện bởi 1 chủ thẻ Timo trong thời gian diễn ra chương trình.
– Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
– Khách hàng có hành vi truyền thông sai sự thật về chương trình để lôi kéo người mở thẻ và được người tham gia báo cáo hoặc đơn vị tổ chức phát hiện hành vi trên. Người giới thiệu giới thiệu thành công ít hơn số người đăng ký mở tài khoản Timo theo quy định của chương trình.

5. Các quy định khác:

– Chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tương tự dành cho khác hàng mới/mời bạn bè tham gia Timo đang có hiệu lực vào cùng thời điểm của Kênh bán Timo.
– Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của các chương trình được liệt kê trong Thể lệ này và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình này (nếu có) và tất cả các quy định trong Các Điều Kiện và Điều khoản sử dụng thẻ và tài khoản thuộc dịch vụ ngân hàng số Timo.
– Kênh bán Timo có quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của Kênh bán Timo mà không phải trả cho Khách hàng bất kỳ một khoản phí nào.
– Khách hàng nhận quà khuyến mãi tại địa điểm theo quy định của Kênh bán Timo và Khách hàng trúng thưởng, trúng quà khuyến mãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, quà khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn chi phí vận chuyển, đi lại, chi phí ăn ở, chi phí đăng ký, chi phí chuyển nhượng, phí và các loại thuế liên quan….
– Khách hàng trúng thưởng, trúng quà khuyến mãi chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt nam hiện hành.
– Khách hàng trúng thưởng, quà khuyến mãi có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình trả thưởng theo quy định của Kênh bán Timo.
– Kênh bán Timo hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng do ngân hàng phát hành có sai sót gây hiểu lầm cho Khách hàng trong việc trúng thưởng, Ngân hàng có trách nhiệm trao các giải thưởng cho Khách hàng theo đúng quy định. Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.
– Kênh bán Timo là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ trúng thưởng, trúng quà khuyến mãi.
– Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, sẽ được Kênh bán Timo thông báo qua email gửi đến khách hàng hoặc tại các kênh truyền thông liên quan thuộc Kênh bán Timo.
– Kênh bán Timo được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch.
– Kênh bán Timo có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi cho phù hợp và các điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố rộng rãi, công khai.
– Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, sẽ được Kênh bán Timo thông báo qua email gửi đến khách hàng hoặc tại các kênh truyền thông liên quan thuộc Kênh bán Timo.
– Đối với trường hợp Timo phát hiện người tham gia có hành vi lừa đảo, tham gia vào việc túc lợi bất hợp pháp hoặc gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Timo, Timo có quyền loại người tham gia đó mà không cần thông báo.
– Các phiếu đổi quà điện tử/mã code quà tặng/ quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Cho mỗi loại quà tặng/tiền tưởng, mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 khoản tiền thưởng nhất định hoặc 01 Phiếu đổi quà điện tử quy đổi thành 01 Quà tặng (do Khách hàng lựa chọn) và không được yêu cầu đổi Quà tặng khác sau khi đã nhận Mã nhận Quà tặng.
– Các phiếu đổi quà điện tử đi kèm với chương trình ưu đãi này chỉ được áp dụng tại các thương hiệu cung cấp bởi đối tác phát hành phiếu quà tặng của Timo và các điều kiện đổi quà tuỳ thuộc vào các quy định hiện hành của VinaCapital.
– Đối với trường hợp người tham gia chương trình phạm những giam lận, trục lợi bất hợp pháp hoặc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Timo, Timo sẽ huỷ bỏ quyền tham gia chương trình và phiếu đổi quà điện tử sẽ không được cung cấp đến đối tượng này.
– Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp liên quan đến chương trình ưu đãi này, Timo có trách nhiệm giải quyết trực tiếp với bên tranh chấp. Nếu không đi đến được thoả thuận chung, việc tranh chấp này sẽ được xử lý theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Với các đề liên quan đến điều khoản & điều kiện, xin vui lòng liên hệ:

Tổng đài Timo Care: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
Email: care@timo.vn
Fanpage: facebook.com/yourtimo

Với các đề xảy ra trong quá trình sử dụng phiếu đổi quà điện tử, xin vui lòng liên hệ:

VinaCapital: 028 3821 9930

Địa điểm Timo Hangout

– 194 D E Pasteur, Q3, TPHCM
– 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
– 209 đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
– 43-45 Nguyễn Văn Linh, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng
Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động của các địa điểm Timo Hangout tại đây.