Tổ hợp chập là gì?

Định nghĩa về một trong các dạng toán phổ biến của tổ hợp là tổ hợp chập. Định nghĩa về tổ hợp chập Ở trong Toán học, tổ hợp được định nghĩa là cách chọn những phần tử từ trong một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Ví dụ cho ba loại […]

Đã cập nhật 16 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Tổ hợp chập là gì?
 1. Định nghĩa về một trong các dạng toán phổ biến của tổ hợp là tổ hợp chập.

  Định nghĩa về tổ hợp chập

  Ở trong Toán học, tổ hợp được định nghĩa là cách chọn những phần tử từ trong một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự.

  Ví dụ cho ba loại quả, một quả lê, một quả cam và một quả táo. Ta sẽ có ba cách để kết hợp hai loại quả từ tập hợp này: một quả lê và một quả táo; một quả cam và một quả táo; một quả cam và một quả lê.

  Từ đó, ta có công thức tổng quát về tính tổ hợp chập k của n:

  Nguồn tham khảo: tienichnho.com