Thuê kho xưởng có được tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Để tính toán chính xác số thuế và lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, kế toán phải xác định được các chi phí khấu trừ và không khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy khi tính thuế doanh nghiệp, chi phí thuê nhà xưởng, thuê kho bãi có được tính vào […]

Đã cập nhật 26 tháng 12 năm 2023

Bởi hanguyen

Thuê kho xưởng có được tính vào chi phí khấu trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Để tính toán chính xác số thuế và lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, kế toán phải xác định được các chi phí khấu trừ và không khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy khi tính thuế doanh nghiệp, chi phí thuê nhà xưởng, thuê kho bãi có được tính vào chi phí được trừ không? Hãy cùng Thetips tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Chi phí được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí được trừ khi tính thuế doanh nghiệp bao gồm:

 • Chi phí thực tế phát sinh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Đối với các khoản chi phí phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ đồng thời từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán bằng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoảng 2 Điều 9 của Luật Thuế doanh nghiệp 2008, các khoản chi phí không được khấu trừ khi tính thuế cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Các khoản chi không đáp ứng điều kiện được khấu trừ quy định tại Mục 1 nêu trên. Tuy nhiên, những tổn thất do thiên tai, dịch bệnh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác không được bảo hiểm.
 • Các mức phạt có liên quan đến vi phạm hành chính.
 • Chi phí được bù đắp bằng các nguồn tài trợ khác.
 • Tỷ lệ chi phí quản lý do công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở tại Việt Nam vượt quá giới hạn được tính dựa trên sự phân bổ của pháp luật Việt Nam quy định.
 • Các chi phí bổ sung theo quy định của Luật Cung ứng. – Lãi phải trả đối với các khoản vay sản xuất, kinh doanh không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế vượt quá 150% lãi suất chuẩn được các ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
 • Khấu hao các tài sản cố định không đúng theo quy định của pháp luật.
 • Trả trước các khoản chi phí không đúng quy định của pháp luật.
 • Tiền lương, tiền công cho các nhà thầu độc lập. Bồi thường cho người sáng lập không trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiền lương, tiền công và các chi phí kế toán khác trả cho nhân viên mà thực tế không được trả hoặc không có hóa đơn hoặc chứng từ tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Lãi vay được trả bằng số vốn điều lệ còn lại. – Số thuế đầu vào sẽ được khấu trừ và thuế tiêu thụ, thuế doanh nghiệp sẽ được tính theo thủ tục khấu trừ.
 • Tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, ứng phó với ảnh hưởng của thiên tai, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, cho các chương trình quốc gia. TRÊN. Cộng đồng ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Trích quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động vượt mức quy định của pháp luật và đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
 • Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh như ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và các hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Thetips về chủ đề “Tiền thuê kho xưởng có tính vào khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập của doanh nghiệp không?” Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho độc giả của chúng tôi.

>> Xem thêm các bài viết cùng chủ đề: