Thông báo về sự cố phát sinh phí duy trì tài khoản Timo

Chúng tôi biết rằng tài khoản của một số khách hàng Timo đã bị trừ một khoản phí từ 22.000 VNĐ vào cuối tuần vừa qua. Timo xin được xác nhận đây là một sự cố do lỗi hệ thống. Khoản phí này sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản của bạn sớm nhất có […]

Đã cập nhật 3 tháng 12 năm 2018

Bởi TopOnMedia

Thông báo về sự cố phát sinh phí duy trì tài khoản Timo


Chúng tôi biết rằng tài khoản của một số khách hàng Timo đã bị trừ một khoản phí từ 22.000 VNĐ vào cuối tuần vừa qua.
Timo xin được xác nhận đây là một sự cố do lỗi hệ thống. Khoản phí này sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản của bạn sớm nhất có thể.
Vì sự minh bạch luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi, Timo thành thật xin lỗi bạn về sự cố này và hy vọng bạn vẫn sẽ sử dụng dịch vụ của Timo trong tương lai.
Trân trọng,
Team Timo