Thời hạn đăng kiểm xe ô tô áp dụng từ 01/10/2021

Kể từ ngày 01/10/2021, quy định về đăng kiểm xe ô tô được áp dụng theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT theo đó, tăng thời hạn đăng kiểm với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải. Cụ thể, so với Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định của ô tô chở […]

Đã cập nhật 10 tháng 11 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô áp dụng từ 01/10/2021
 1. Kể từ ngày 01/10/2021, quy định về đăng kiểm xe ô tô được áp dụng theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT theo đó, tăng thời hạn đăng kiểm với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải.

  Cụ thể, so với Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải (loại không cải tạo, sản xuất đến 05 năm) được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo.

  Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

  Bảng chu kỳ kiểm định áp dụng từ 01/10/2021 như sau:

  TTLoại phương tiệnChu kỳ (tháng)
  Chu kỳ đầuChu kỳ định kỳ
  1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
  1.1Sản xuất đến 07 năm3018
  1.2Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm 12
  1.3Sản xuất trên 12 năm 06
  2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải
  2.1Sản xuất đến 05 năm2412
  2.2Sản xuất trên 05 năm 06
  2.3Có cải tạo1206
  3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
  3.1Không cải tạo1806
  3.2Có cải tạo1206
  3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
  4.1Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm2412
  4.2Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 06
  4.3Có cải tạo1206
  5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên. 03

  Một số quy định khi xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới:

  – Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

  – Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).

  – Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.

  – Xe cơ giới kiểm định lần thứ 2 (ngay sau khi được kiểm định và cấp chu kỳ đầu) có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu thì thời hạn kiểm định cấp lần thứ 2 được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kỳ đầu.

  Ví dụ: xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 12/06/2020 được cấp Giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 30 tháng, hạn kiểm định đến ngày 11/12/2022; đến ngày 17/06/2020 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

  Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2020, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho xe là:11/06/2022.

  – Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

  Ví dụ: xe cơ giới được sản xuất từ 01/01/2018 thì:+ Đến hết 31/12/2020 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2020 – 2018 = 02 năm).

  + Từ 01/01/2021 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2021 – 2018 = 03 năm).

Tags: