Quy định tiêu chuẩn về hệ thống PCCC nhà xưởng cho doanh nghiệp

Hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với các công ty sản xuất theo Nghị định 79 của Chính phủ. Hệ thống này đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là ở các công ty sản xuất thường xuyên xảy ra cháy nổ lớn. Vậy […]

Đã cập nhật 26 tháng 12 năm 2023

Bởi hanguyen

Quy định tiêu chuẩn về hệ thống PCCC nhà xưởng cho doanh nghiệp

Hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với các công ty sản xuất theo Nghị định 79 của Chính phủ. Hệ thống này đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là ở các công ty sản xuất thường xuyên xảy ra cháy nổ lớn. Vậy hệ thống PCCC nhà xưởng có những quy định gì? Hãy cùng Thetips giải đáp những thắc mắc trên trong bài viết dưới đây nhé.

Quy định đối với hệ thống PCCC cấp cơ sở

(1) Các tổ chức dưới sự kiểm soát của cơ quan cảnh sát phải đảm bảo các điều kiện an toàn sau đây về phòng cháy và chữa cháy:

 • Phù hợp tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy có nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc biển báo thông tin về phòng cháy chữa cháy và sơ tán khẩn cấp.
 • Nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp tại địa phương đã qua huấn luyện chữa cháy chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điều 31, khoản 3, g Nghị định số 136 và triển khai lực lượng chữa cháy đơn vị. 2020/Các trường hợp được đề cập. NDCP.
 • Phương án chữa cháy phải được các cấp, bộ phận có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các thiết bị điện, chống sét và chống tĩnh điện, thiết bị phòng cháy và sinh nhiệt, thiết bị điện và việc sử dụng các nguồn nhiệt, nguồn lửa phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
 • Hệ thống thông tin liên lạc, giao thông, cấp nước chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống kiểm soát khói, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống sơ tán. Sự cố, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy khác và các biện pháp cứu sinh mạng phải được bảo đảm về số lượng và chất lượng theo quy định. – Phải có văn bản phê duyệt giấy chứng nhận, thiết kế và văn bản phê duyệt kết quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy với cảnh sát phòng cháy chữa cháy các dự án, công trình thuộc danh mục Phụ lục V Nghị định số 136/2020/. Các phương tiện có yêu cầu phòng cháy chữa cháy đặc biệt sẽ được xử lý, ngoại trừ hệ thống phòng thủ dành cho mục đích quân sự. được sản xuất hoặc chuyển đổi đặc biệt cho mục đích quân sự.

(2) Cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 • Theo quy định tại Điều 5, câu 1, điểm a, c và d Nghị định 136/2020/ND-CP, đối với các trường hợp cơ bản nêu tại Phụ lục V thì phải có Giấy chứng nhận và hồ sơ phê duyệt thiết kế; Về phòng cháy, chữa cháy phải có văn bản phê duyệt kết quả nghiệm thu.
 • Các cơ sở này phải bảo đảm đủ số lượng và chất lượng các hệ thống, thiết bị liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như: B. Hệ thống cấp nước, hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy và chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khói, lối thoát hiểm, biện pháp chữa cháy cứu người… theo quy định.
 • Có quy định rõ ràng về trách nhiệm, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện chuyên môn theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 136/2020/ND-CP.

(3) Các cơ quan và tổ chức hoạt động trong khuôn viên có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo điểm (1) và (2).

 • Đảm bảo tất cả các biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc biển báo thông tin liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và sơ tán tuân thủ quy định. – Việc sử dụng các thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt hoặc tạo lửa, nguồn nhiệt, nguồn lửa phải bảo đảm an toàn về cháy nổ.
 • Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ bản.
 • Phối hợp với Giám đốc Cơ sở trong việc thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ trong phạm vi kiểm soát của Giám đốc Cơ sở.

Quy định đối với hệ thống PCCC nhà xưởng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ khi vận hành kho bãi, cơ sở sản xuất. Công ty phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng, nhà kho để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định sau:

 • Nhà xưởng phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, sơ tán, biển báo, sơ đồ hoặc biển báo theo đúng quy định phù hợp với tính chất, tính chất hoạt động của kho và nhà xưởng.
 • Các nhà xưởng, doanh nghiệp phải phân công rõ ràng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy trong khuôn viên.
 • Hạ tầng: Đảm bảo chống tĩnh điện, chống sét và chống cháy cho hệ thống điện. Thiết bị điện, thiết bị tạo lửa, thiết bị tạo nhiệt. Sử dụng nguồn nhiệt và lửa.
 • Quy trình kỹ thuật, hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. – Nhân viên phòng cháy và chữa cháy trong nhà máy phải được đào tạo về kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy để đáp ứng nhu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Phương án chữa cháy và sơ tán phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
 • Đảm bảo số lượng, chất lượng của hệ thống, thiết bị liên quan đến phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
  ・Đối với kho vật tư/hàng hóa có sức chứa từ 1000 m3 trở lên phải có giấy xác nhận/chấp nhận của sở cứu hỏa từ sở cứu hỏa.
 • Lưu trữ hồ sơ hành chính, tài liệu giám sát các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Lưu ý: Các tiêu chuẩn trên đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng phải được thực hiện xuyên suốt toàn bộ hoạt động của nhà kho, tức là nhà máy. Cơ quan chức năng có thể kiểm tra các nhà máy, nhà kho, nhà máy theo đúng quy định và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Bài viết trên đã cung cấp các thông tin về các quy định an toàn về hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà xưởng. Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các công ty hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống PCCC trong nhà máy.