Các quy định về cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp

Các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước cần hiểu rõ những điều kiện, quy định về cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp để bảo đảm quá trình vận hành mượt mà, tránh phát sinh các vấn đề không cần thiết. Tham khảo ngay bài viết dưới đây của Thetips để […]

Đã cập nhật 6 tháng 11 năm 2023

Bởi hanguyen

Các quy định về cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp

Các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước cần hiểu rõ những điều kiện, quy định về cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp để bảo đảm quá trình vận hành mượt mà, tránh phát sinh các vấn đề không cần thiết. Tham khảo ngay bài viết dưới đây của Thetips để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích hơn.

Quyền sử dụng đất thuê nhà xưởng

Việc cho thuê lại nhà xưởng trong khu Công Nghiệp chỉ được thực hiện khi tuân thủ các quy định tại điều 175 của Luật đất đai. Cụ thể, việc cho thuê lại quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện thông qua việc thanh toán tiền thuê đất hàng năm, đối với các khu đã hoàn thiện về kết cấu hạ tầng. Điều này chỉ áp dụng trong trường hợp có giấy phép đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế và khu Công Nghệ cao.

Doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng hoặc thuê đất

Các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng có thể là các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư khu công nghiệp đã thuê nhà xưởng. Các đơn vị này có nhu cầu cho thuê lại nhà xưởng hoặc cho thuê lại đất đai của mình.

Doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng

Các đơn vị thuê nhà xưởng cần bảo đảm các hoạt động đầu tư kinh doanh, sản xuất sắp tới của doanh nghiệp phải phù hợp với các quy định của pháp luật về thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp. Mỗi khu công nghiệp sẽ có những điều kiện và quy định khác nhau về cơ sở hạ tầng.

Thỏa thuận thuê nhà xưởng

Các thủ tục, hợp động thuê và cho thuê nhà xưởng hoặc đất đai phải được chứng thực bởi các cơ quan chức năng theo đúng quy định của luật bất động sản.

Bài viết trên là những quy định liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp mà các doanh nghiệp và chủ đầu tư cần lưu ý. Hy vọng những thông tin trong bài sẽ hữu ích với bạn đọc.