Liên kết gen và hoán vị gen: Bài tập trắc nghiệm và tự luận

Bài viết cung cấp 4 dạng bài tập về sinh 12 bài 11 liên kết gen và hoán vị gen. Cùng đón xem nhé! Mục lục 1 Bài tập tự luận liên kết gen và hoán vị gen 1.1 Dạng I: Em hãy tiến hành tính tần số hoán vị gen 1.1.1 Bài tập 1 […]

Đã cập nhật 29 tháng 3 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Liên kết gen và hoán vị gen: Bài tập trắc nghiệm và tự luận
 1. Bài viết cung cấp 4 dạng bài tập về sinh 12 bài 11 liên kết gen và hoán vị gen. Cùng đón xem nhé!

  Bài tập tự luận liên kết gen và hoán vị gen

  Dạng I: Em hãy tiến hành tính tần số hoán vị gen

  Bài tập 1

  Trả lời

  Bài tập 2

  Trả lời

  Dạng II: Em hãy xác định quy luật di truyền quy định phép lai

  Bài tập 3

  Trả lời

  Dạng 3: Em hãy xác định kết quả lai dựa và kiểu gen trội lặn, kiểu gen P, tần số hoán vị

  Bài tập 4

  Trả lời

  Dạng IV: Em hãy xác định tỉ lệ giao tử

  Bài tập 5

  Trả lời

  Bài tập trắc nghiệm liên kết gen hoán vị gen

  Bài tập 1

  -> B

  Bài tập 2

  -> C

  Bài tập 3

  -> D

  Nguồn tham khảo: hoc247.net