Giới thiệu – Hồi 1: Vấn đề của những siêu sao khi đối mặt với kế hoạch tài chính?

Không có gì bất ngờ với tôi khi những người bạn thành công nhất thường bị rối rắm khi nói về việc tiết kiệm hay nghỉ hưu. Khi họ làm bất cứ điều gì, họ muốn nó phải đúng. Họ không chỉ muốn một lời khuyên tốt, họ muốn lời khuyên tốt nhất. Họ có cả một tủ sách nói vê đầu tư hay tài chính nhưng không có thời gian để thật sự nghiên cứu kĩ- vì thế, thay vì làm sai, họ chọn cách không làm gì.

Đã cập nhật 10 tháng 4 năm 2020

Bởi TopOnMedia

Giới thiệu – Hồi 1: Vấn đề của những siêu sao khi đối mặt với kế hoạch tài chính?


Anh bạn của tôi không phải là người duy nhất gặp vấn đề trong việc xây dựng kế hoạch tài chính. Bất kể là tôi đang dùng bữa tối với những người bạn hay nói với ai đó về chuyện tôi làm, cuộc trò chuyện thường không tránh khỏi việc chuyển sang cảm giác thất vọng như thế nào về kế hoạch nghỉ hưu hay kế hoạch đầu tư của họ. Nhiều lần, mọi người đã hỏi tôi câu giống y như tôi hỏi vị bác sĩ thú y: “Chỉ cần nói với tôi, tôi phải làm gì.”

Cần chú ý rằng, những người này rất thông minh. Rất nhiều người là ngôi sao trong lĩnh vực của mình: chuyên gia trong kinh doanh, khoa học, nghệ thuật. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với tình trạng tài chính của mình, họ thường bối rối. Họ thường bị tê liệt bởi nỗi sợ đưa ra quyết định sai lầm.

image_32

Không có gì bất ngờ với tôi khi những người bạn thành công nhất thường bị rối rắm khi nói về việc tiết kiệm hay nghỉ hưu. Khi họ làm bất cứ điều gì, họ muốn nó phải đúng. Họ không chỉ muốn một lời khuyên tốt, họ muốn lời khuyên tốt nhất. Họ có cả một tủ sách nói vê đầu tư hay tài chính nhưng không có thời gian để thật sự nghiên cứu kĩ- vì thế, thay vì làm sai, họ chọn cách không làm gì.