Học Toán lớp 10 Online Hiệu Quả Cùng Marathon Education

Bước vào lớp 10, các em sẽ được tiếp cận nhiều kiến thức Toán học mới, các lý thuyết này cũng là nền tảng quan trọng cho chương trình học lớp 11 và lớp 12 sau này. Vì thế, các em cần học tập nghiêm túc để nắm chắc các kiến thức trọng tâm. Ngoài […]

Đã cập nhật 21 tháng 6 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Học Toán lớp 10 Online Hiệu Quả Cùng Marathon Education

Bước vào lớp 10, các em sẽ được tiếp cận nhiều kiến thức Toán học mới, các lý thuyết này cũng là nền tảng quan trọng cho chương trình học lớp 11 và lớp 12 sau này. Vì thế, các em cần học tập nghiêm túc để nắm chắc các kiến thức trọng tâm. Ngoài ra, các em cũng cần có phương pháp học tập phù hợp để đảm bảo hiệu quả. Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ các em chinh phục đỉnh cao kiến thức Toán học, Marathon Education đã mở các lớp học Toán 10 online. Các em có thể tham khảo và đăng ký để được được tham gia học tập.

Xem thêm:

Khóa học online Toán 10

Một buổi học toán 10 online cùng thầy Vũ Đỗ Long

Thông tin chính khóa học Toán 10 online

  • Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học
  • Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào
  • Hình thức học: Học trực tuyến livestream thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Chương trình học online Toán 10 trọng tâm

ĐẠI SỐHÌNH HỌC
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ. TẬP HỢPCHƯƠNG I: VECTƠ
Bài 1: Mệnh đềBài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tập hợpBài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Các phép toán tập hợpBài 3: Tích của vectơ với một số
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAIBài 4: Hệ trục tọa độ
Bài 1: Hàm sốCHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 2: Hàm số y = ax + bBài 1: giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
Bài 3: Hàm số bậc haiBài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNHBài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Bài 1: Đại cương về phương trìnhCHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc haiBài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnBài 2: Phương trình đường tròn
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNHBài 3: Phương trình đường elip
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác

Tham khảo một số khóa học hiệu quả

Tags: