VUCA là gì? Ý nghĩa các thành phần của VUCA

Bài viết này sẽ làm rõ VUCA là gì? Thế giới có thực sự nhận được nhiều VUCA hơn không? Trạng thái VUCA ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào? Mục lục 1 VUCA là gì? 2 Các thành phần của VUCA có ý nghĩa là gì? VUCA là gì? Lần đầu […]

Đã cập nhật 29 tháng 3 năm 2023

Bởi The Tips

VUCA là gì? Ý nghĩa các thành phần của VUCA

Bài viết này sẽ làm rõ VUCA là gì? Thế giới có thực sự nhận được nhiều VUCA hơn không? Trạng thái VUCA ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn như thế nào?

VUCA là gì?

Lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1987, VUCA là từ viết tắt dựa trên lý thuyết lãnh đạo của Warren Bennis và Burt Nanus và mô tả sự biến động, không ổn định, phức tạp và mơ hồ của thế giới nói chung và môi trường kinh doanh nói riêng. Cho dù bạn là giám đốc điều hành, sinh viên mới tốt nghiệp hay người nào khác, bạn cần chuẩn bị cho những điều không chắc chắn trong thế giới mới.

VUCA là gì?
(Nguồn: Sưu tầm)

Các thành phần của VUCA có ý nghĩa là gì?

Volatility – Biến động.

Yếu tố đầu tiên của khái niệm VUCA là sự biến động. Đó là một thuật ngữ mô tả tốc độ thay đổi trong một ngành, thị trường hoặc thế giới cụ thể.

Điều này liên quan đến sự biến động về nhu cầu của khách hàng và kỳ vọng của thương hiệu, sự gián đoạn và vòng đời thị trường bị rút ngắn. Thế giới càng trở nên bất ổn, mọi thứ càng thay đổi nhanh hơn.

Uncertainty – Sự bất ổn

Sự bất ổn hoặc không chắc chắn đề cập đến mức độ mà tương lai có thể được dự đoán một cách chắc chắn. Một phần của sự bất ổn được nhận thức và một phần liên quan đến việc mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, sự không ổn định cũng là một đặc điểm khách quan hơn của môi trường. Một môi trường thực sự không ổn định là một môi trường không thể dự đoán được cũng như không dựa trên bất kỳ cơ sở thống kê cụ thể nào. Thế giới càng không chắc chắn thì càng khó dự đoán.

Complexity – Độ phức tạp.

Yếu tố thứ ba của VUCA là sự phức tạp. Độ phức tạp đề cập đến số lượng các yếu tố cần được xem xét, tính đa dạng của chúng và mối quan hệ giữa chúng.

Càng nhiều yếu tố, chúng càng đa dạng và liên quan chặt chẽ với nhau thì môi trường càng phức tạp. Trong các thế giới và môi trường rất phức tạp, không thể phân tích đầy đủ môi trường và đưa ra kết luận hợp lý. Thế giới càng phức tạp thì càng khó phân tích.

Ambiguity – Sự mơ hồ.

Sự mơ hồ đề cập đến sự thiếu rõ ràng hoặc bằng chứng để giải thích điều gì đó. Ví dụ, các tình huống mơ hồ có thể phát sinh khi thông tin không đầy đủ, mâu thuẫn hoặc quá không chính xác để đưa ra kết luận chắc chắn.

Tổng quát hơn, nó đề cập đến sự mờ đục và mơ hồ của các ý tưởng và khái niệm. Thế giới càng mù mờ thì càng khó lý giải. Trong thực tế, hoặc trong thế giới kinh doanh, bốn thuật ngữ này có liên quan rất chặt chẽ với nhau.

Các thành phần của VUCA có ý nghĩa là gì?
(Nguồn: Sưu tầm)

Đạt được lợi thế cạnh tranh và xây dựng tính bền vững trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng đòi hỏi phải hiểu hoặc ghi nhớ VUCA là gì?

Tags: