Thẻ VISA Credit là gì? Cách làm thẻ VISA

Mục lục 1 Thẻ Visa credit là gì? 2 Làm thế nào để thẻ tín dụng Visa hoạt động? 3 Làm thế nào để có thẻ tín dụng Visa? Thẻ Visa credit là gì? Thẻ Visa credit là thẻ tín dụng sử dụng mạng Visa để ủy quyền và xử lý các khoản thanh toán […]

Đã cập nhật 16 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Thẻ VISA Credit là gì? Cách làm thẻ VISA

Thẻ Visa credit là gì?

Thẻ Visa creditthẻ tín dụng sử dụng mạng Visa để ủy quyền và xử lý các khoản thanh toán giữa người tiêu dùng, chính phủ và doanh nghiệp. thẻ tín dụng Visa dễ dàng được xác định bằng nhãn hiệu ở một trong các góc trên cùng hoặc dưới cùng bên phải của thẻ tín dụng.

Visa là một trong bốn mạng lưới thẻ tín dụng lớn ở hoa Kỳ, cùng với MasterCard, Discover và American Express. Công ty tạo ra các sản phẩm thẻ tín dụng mà các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể cung cấp cho người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch được thực hiện với các thẻ đó. 

Thẻ VISA Credit là thẻ tín dụng sử dụng mạng Visa
Thẻ VISA Credit là thẻ tín dụng sử dụng mạng Visa (Nguồn: Internet)

Làm thế nào để thẻ tín dụng Visa hoạt động?

Visa không xử lý các đơn xin thẻ tín dụng hoặc cung cấp tín dụng cho chủ thẻ. Thay vào đó, Visa cung cấp các sản phẩm thẻ tín dụng cho các ngân hàng và công ty phát hành thẻ tín dụng — khách hàng là tổ chức tài chính, đối tác đồng thương hiệu, fintech và đối tác chung — đủ điều kiện và chấp thuận cho các chủ thẻ cá nhân. Các tổ chức tài chính đó thu thập các khoản thanh toán và quyết định giá cả dựa trên các quy tắc về sản phẩm và dịch vụ của Visa. 

Sau khi được chấp thuận, chủ thẻ có thể sử dụng thẻ tín dụng của mình để mua hàng tại hơn 100 triệu điểm kinh doanh chấp nhận Visa tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Hầu hết các giao dịch thẻ tín dụng Visa liên quan đến 5 chủ thể: chủ tài khoản, công ty phát hành thẻ, người bán, người mua (ngân hàng của người bán) và Visa. Dưới đây là tổng quan về cách thức hoạt động của các giao dịch Visa:

  • Đầu tiên, người tiêu dùng thực hiện mua hàng từ một doanh nghiệp, doanh nghiệp này sẽ trình bày các giao dịch cho người mua.
  • Người mua xuất trình giao dịch cho Visa, sau đó xuất trình giao dịch đó cho công ty phát hành thẻ để ủy quyền giao dịch.
  • Công ty phát hành thẻ thanh toán cho người mua giá trị của giao dịch trừ đi phí trao đổi và gửi giao dịch vào tài khoản của chủ thẻ.
  • Người mua trả cho người bán số tiền mua hàng trừ đi tỷ lệ chiết khấu.

Làm thế nào để có thẻ tín dụng Visa?

Thẻ tín dụng Visa đi kèm với các phần thưởng, đặc quyền và giá cả khác nhau tùy thuộc vào thẻ và công ty phát hành thẻ. Khi bạn đã chọn được thẻ tín dụng Visa mà bạn quan tâm, hãy đăng ký trực tiếp với công ty phát hành thẻ tín dụng, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng. Bạn phải cung cấp một số thông tin cá nhân và tài chính, sau đó tổ chức phát hành sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn, xác định xem có chấp thuận bạn hay không và với giới hạn và điều khoản tín dụng nào.

Các nhà phát hành thẻ tín dụng xác định các tiêu chí đủ điều kiện như điểm tín dụng, thu nhập và mức nợ đối với thẻ tín dụng Visa mà họ phát hành. Nói chung, bạn sẽ cần điểm tín dụng cao hơn để đủ điều kiện nhận thẻ tín dụng cấp cao hơn.

Tags: