Từ 1/9, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%

Theo quyết định mới nhất của NHNN, từ 1/9 tới, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%/năm, từ mức 0,05%/năm; trong khi các khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc khác không thay đổi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1349/QĐ-NHNN về […]

Đã cập nhật 27 tháng 8 năm 2021

Bởi TopOnSeek

Từ 1/9, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%

Theo quyết định mới nhất của NHNN, từ 1/9 tới, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%/năm, từ mức 0,05%/năm; trong khi các khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc khác không thay đổi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi ngân hàng dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước.

Tiền USD

Nhấn để phóng to ảnh

Từ 1/9 tới, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ xuống 0%/năm (Ảnh: Quốc Chính).

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.

Các mức lãi suất này giữ nguyên so với quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6/8/2020. Tuy nhiên, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ lại giảm từ 0,05%/năm xuống còn 0%.

Quyết định 1349 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9 và thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6/8/2020.

Dự trữ bắt buộc, hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản.

Dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm tiền gửi mà các ngân hàng thương mại buộc phải giữ làm dự trữ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường, số tiền này được các ngân hàng gửi ở tài khoản đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tu-19-lai-suat-tien-gui-vuot-du-tru-bat-buoc-bang-ngoai-te-xuong-0-20210827091129789.htm

Tags: