Trắc Nghiệm Sinh 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã

Hãy cùng TheTips tiếp tục ôn tập lại kiến thức phiên mã và dịch mã thông qua bài tập trắc nghiệm sinh 12 bài 2 kèm đáp án nhé! Mục lục 1 Trắc nghiệm sinh 12 2 Đáp án trắc nghiệm sinh 12 Trắc nghiệm sinh 12 Câu 1. Trong tế bào vi khuẩn E.coli, […]

Đã cập nhật 2 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc Nghiệm Sinh 12 Bài 2: Phiên Mã Và Dịch Mã

Hãy cùng TheTips tiếp tục ôn tập lại kiến thức phiên mã và dịch mã thông qua bài tập trắc nghiệm sinh 12 bài 2 kèm đáp án nhé!

Trắc nghiệm sinh 12

Câu 1. Trong tế bào vi khuẩn E.coli, cấu trúc nào có vai trò tổng hợp chuỗi polipeptit?

A. Nhân tế bào

B. Ribôxôm

C. Miền nhân

D. Bộ máy Gôngi

Câu 2. Trên mARN sơ khai, đoạn trình tự không mã hóa bị cắt bỏ để có thể cấu tạo nên mARN trưởng thành ở tế bào nhân thực được gọi là?

A. Trình tự khởi động

B. Trình tự điều hòa

C. Êxôn

D. Intron

Câu 3. Trong suốt quá trình dịch mã, thành phần nào không trực tiếp tham gia?

A. Riboxom

B. tARN

C. mARN

D. ADN

Câu 4. Bước nhảy của riboxom dài bao nhiêu?

A. 10,2 A

B. 10 A

C. 6,8 A

D. 3,4 A

Câu 5. Bộ ba nào dưới đây sẽ khớp đối bổ sung với codon 5’AUG3′ trong quá trình dịch mã?

A. 3’GUA5′

B. 5’AUG3′

C. 3’UAX5′

D. 5’UAX3′

Đáp án trắc nghiệm sinh 12

1. B

2. D

3. D

4. A

5. C

Nguồn tham khảo: thi247.com

Tags:

sinh 12