Trắc nghiệm: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Dưới đây là 10 câu trắc nghiệm đi kèm đáp án của bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN thuộc chương trình sinh 12. Các em cùng thử sức nhé! Bài tập trắc nghiệm sinh 12 Đáp án: Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: B […]

Đã cập nhật 10 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc nghiệm: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Dưới đây là 10 câu trắc nghiệm đi kèm đáp án của bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN thuộc chương trình sinh 12. Các em cùng thử sức nhé!

Bài tập trắc nghiệm sinh 12

sinh 12
sinh 12
sinh 12

Đáp án:

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: A

Câu 9: D

Câu 10: A

Nguồn tham khảo: tech12h.com

Tags: