Toyota Yaris Cross 2022: Thông Số Kỹ Thuật Và Giá Niêm Yết

Mục lục 1 Thông Số Kỹ Thuật Yaris 2022 2 Giá Niêm Yết Của Xe Corolla Altis Thông Số Kỹ Thuật Yaris 2022 Sau đây là bảng thông số kỹ thuật về dòng xe Toyota Yaris Cross 2022 Giá Niêm Yết Của Xe Corolla Altis Phiên bản xe Giá niêm yết YARIS 1.5G CVT 684.000.000

Đã cập nhật 26 tháng 8 năm 2022

Bởi The Tips

Toyota Yaris Cross 2022: Thông Số Kỹ Thuật Và Giá Niêm Yết

Thông Số Kỹ Thuật Yaris 2022

Sau đây là bảng thông số kỹ thuật về dòng xe Toyota Yaris Cross 2022

Toyota Yaris Cross 2022

Giá Niêm Yết Của Xe Corolla Altis

Phiên bản xeGiá niêm yết
YARIS 1.5G CVT684.000.000