Trọn bộ 240+ từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp

Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, bạn cần phải trau dồi vốn từ vựng phong phú và tìm ra phương pháp học phù hợp cho mình. Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và muốn học từ vựng về lĩnh vực này thì bài viết này sẽ dành cho bạn. Xem ngay […]

Đã cập nhật 5 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Trọn bộ 240+ từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp
 1. Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, bạn cần phải trau dồi vốn từ vựng phong phú và tìm ra phương pháp học phù hợp cho mình. Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và muốn học từ vựng về lĩnh vực này thì bài viết này sẽ dành cho bạn. Xem ngay trọn bộ 240+ từ vựng tiếng Anh kinh doanh và chuyên ngành kinh tế dưới đây để trau dồi vốn từ cũng như hỗ trợ giao tiếp hiệu quả.

  Tầm quan trọng của tiếng Anh trong doanh nghiệp

  Trong xu thế toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, khả năng ngoại ngữ sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn. Đặc biệt, bạn sẽ có vốn từ vựng phong phú để trao đổi, bàn bạc với đồng nghiệp trong những công ty đa quốc gia.  

  Ngoài ra, hầu như các tài liệu tham khảo và học thuật trong kinh doanh đều viết bằng tiếng Anh. Vậy nên, để đọc hiểu, nghiên cứu những cuốn sách này, bạn cần trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình.

  Bên cạnh đó, hầu hết các trường học đều yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh. Đối với một số chương trình chất lượng cao hay đào tạo quốc tế, bạn còn phải làm luận văn bằng tiếng Anh. Do vậy, tiếng Anh thật sự rất quan trọng, đặc biệt với các ngành kinh doanh và kinh tế.

  Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp | ELSA Speak

  Mẹo học từ vựng tiếng Anh kinh doanh hiệu quả, nhớ lâu

  Để học từ vựng tiếng Anh kinh doanh hiệu quả và nhớ được lâu, bạn hãy ghi nhớ những phương pháp sau:

  •  Đặt từ vựng vào ngữ cảnh cụ thể

  Thông thường, não bộ sẽ dễ dàng ghi nhớ những kiến thức thực tế, liên quan mật thiết đến bản thân. Vì vậy, bạn không nên học từ vựng một cách “ngẫu nhiên”. Thay vào đó, hãy liên kết chúng vào tình huống thực tế và ngữ cảnh cụ thể, miễn sao bạn thấy thích thú. Ví dụ, nếu hâm mộ bóng đá, bạn có thể nhớ từ “unstoppable” thông qua câu “Messi is unstoppable”. Điều này chắc chắn sẽ giúp bạn học từ vựng hiệu quả, nhớ lâu hơn đấy!

  • Học từ vựng qua cụm từ, đoạn văn

  Bạn nên học từ vựng theo cụm từ, đoạn văn hoặc các đoạn hội thoại. Ví dụ, thay vì nhớ “hello” là “xin chào”, bạn có thể học theo kịch bản như: “Hello, nice to meet you! – Hi, Nice to meet you too!” Cách này sẽ giúp bạn nhớ nghĩa của từ và vận dụng đúng vào ngữ cảnh cụ thể.

  • Đọc to từ vựng

  Đây là một trong những mẹo học từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp hiệu quả mà ELSA Speak muốn giới thiệu đến bạn. Hãy thử nghe từ vựng một lần, sau đó nhắm mắt và lắng nghe từ đó trong đầu của bạn thêm vài lần nữa. Cuối cùng, bạn hãy đọc to từ vựng đó và ghi âm lại để tự sửa lỗi phát âm. Dần dần, bạn sẽ ghi nhớ được nghĩa của từ và đọc chuẩn như người bản xứ.

  • Đơn giản hóa từ vựng bằng trí tưởng tượng

  Việc tạo ra một cụm từ hay câu chuyện hài hước sẽ giúp bạn kết nối từ vựng và nghĩa của nó tốt hơn. Mẹo này còn đặc biệt hiệu quả khi bạn cần nhớ những cụm từ khó đánh vần. Ví dụ, khi học từ “career”, bạn có thể nhớ cụm “car and beer”. 

  • Học sâu vào gốc từ

  Trước khi tra từ vựng, bạn hãy thử đoán nghĩa thông qua gốc từ hoặc hậu tố, tiền tố. Việc nghiên cứu nguồn gốc sẽ giúp bạn ghi nhớ và học từ mới hiệu quả hơn. Ví dụ, “-ian” là hậu tố chỉ người, “-less” là có nghĩa là “not” (homeless – vô gia cư).

  • Viết từ vựng ra giấy

  Với phương pháp này, bạn hãy ghi từ vựng ra giấy và đặt nó vào một câu văn cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ chính tả và cách dùng của từ trong tình huống cụ thể. Song song với đó, bạn có thể nhờ thầy cô chỉnh sửa câu văn, giúp bạn nắm chắc cả ngữ pháp lẫn từ vựng tiếng Anh.

  • Luyện tập thường xuyên

  Luyện tập và ứng dụng từ vựng trong giao tiếp thực thế sẽ giúp bạn gia tăng khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, bạn không nên cố gắng lặp đi lặp lại một từ trong một ngày. Thay vào đó, hãy học ngắt quãng trong một khoảng thời gian, có thể là vài ngày hay vài tuần. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng “học trước quên sau”, ghi nhớ từ vựng nhanh và hiệu quả.

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp thông dụng nhất

  Từ vựng về loại hình doanh nghiệp

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  1Company/ˈkʌmpəni/công ty
  2Enterprise/ˈentəpraɪz/tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng
  3Corporation/kɔːpəˈreɪʃn/tập đoàn
  4Holding company/ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni/công ty mẹ
  5Subsidiary/səbˈsɪdiəri/công ty con
  6Affiliate/əˈfɪlieɪt/công ty liên kết
  7State-owned enterprise/steɪt əʊn ˈentəpraɪz/công ty nhà nước
  8Private company/ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/công ty tư nhân
  9Partnership/ˈpɑːtnəʃɪp/công ty hợp doanh
  10Joint venture company/ˌdʒɔɪnt ˈventʃə(r)/công ty liên doanh
  11Limited company (Ltd)/ˌlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/công ty trách nhiệm hữu hạn
  12Joint stock company (JSC)/ˌdʒɔɪnt ˈstɒk kʌmpəni/công ty cổ phần

  Từ vựng về phòng ban và chức vụ trong công ty

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  13Marketing Department/‘ma:kitiη dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Marketing, phòng tiếp thị
  14Sales Department/seil dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Kinh doanh
  15Public Relations Department/ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Quan hệ công chúng
  16Administration Department/ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Hành chính
  17Human Resource Department/‘hju:mən ri’sɔ:s dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Nhân sự 
  18Training Department/‘treiniη dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Đào tạo
  19Accounting Department/ə’kauntiη dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Kế toán
  20Treasury Department/‘treʒəri dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Ngân quỹ
  21International Relations Department/,intə’næ∫ənl rɪ.ˈleɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Quan hệ quốc tế
  22Local Payment Department/ˈloʊ.kəl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Thanh toán trong nước
  23International Payment Department /,intə’næ∫ənl ˈpeɪ.mənt dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Thanh toán quốc tế
  24Information Technology Department/,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Công Nghệ thông tin
  25Customer Service Department/‘kʌstəmə ‘sə:vis dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Chăm sóc khách hàng
  26Audit Department/‘ɔ:dit dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Kiểm toán
  27Product Development Department/‘prɔdəkt di’veləpmənt dɪˈpɑːrt.mənt/Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
  28Founder/ˈfaʊndə(r)/người sáng lập
  29Head of department/hed əv dɪˈpɑːtmənt/trưởng phòng
  30Deputy of department/ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt/phó trưởng phòng
  31Supervisor/ˈsuːpəvaɪzə(r)/người giám sát
  32Clerk/ secretary/klɑːk/ ˈsekrətri/thư ký
  33Representative/ˌreprɪˈzentətɪv/người đại diện
  34Employee/ɪmˈplɔɪiː/nhân viên/người lao động
  35Employer/ɪmˈplɔɪə(r)/người sử dụng lao động
  36Trainee/ˌtreɪˈniː/người được đào tạo
  37Trainer/ˈtreɪnə(r)/người đào tạo
  38Employee/ɪmˈplɔɪiː/nhân viên/người lao động
  39Employer/ɪmˈplɔɪə(r)/người sử dụng lao động

  Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp khi đàm phán, thương lượng

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  40Brand/brænd/thương hiệu/nhãn hàng
  41Negotiation/nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən/Đàm phán thương lượng
  42Discount/ˈdɪskaʊnt/Chiết khấu
  43Reduction/rɪˈdʌkʃən/Sự giảm giá
  44Benefit/ˈbɛnɪfɪt/Lợi ích
  45Refuse/ˌriːˈfjuːz/Bác bỏ/từ chối
  46Favorable offer/ˈfeɪvərəbl ˈɒfə/ Giá ưu đãi
  47Compensate/ˈkɒmpɛnseɪt/đền bù, bồi thường
  48Claim/kleɪm/yêu cầu bồi thường, khiếu nại
  49Concession/kənˈsɛʃən/nhượng bộ
  50Grand sale/grænd seɪl/Đại hạ giá
  51Conspiracy/kənˈspɪrəsi/âm mưu
  52Counter proposal/ˈkaʊntə prəˈpəʊzəl/lời đề nghị
  53Indecisive/ˌɪndɪˈsaɪsɪv/lưỡng lự
  54Proposal/prəˈpəʊzəl/đề xuất
  55Tax/tæks/thuế
  56Stock/stɒk/vốn
  57Settle/ˈsɛtl/thanh toán
  58Withdraw/wɪðˈdrɔː/rút tiền
  59Transfer/trænsˈfɜː/chuyển khoản
  60Conversion/kənˈvɜːʃən/chuyển đổi tiền/chứng khoán
  61Charge card/ʧɑːʤ kɑːd/thẻ thanh toán
  62Account holder/ʧɑːʤ kɑːd/chủ tài khoản
  63Turnover/ˈtɜːnˌəʊvə/doanh số, doanh thu
  64Earnest money/ˈɜːnɪst ˈmʌni/tiền đặt cọc
  65Deposit/dɪˈpɒzɪt/nộp tiền
  66Statement/ˈsteɪtmənt/sao kê tài khoản
  67Foreign currency/ˈfɒrɪn ˈkʌrənsi/ngoại tệ
  68Establish/ɪsˈtæblɪʃ/thành lập
  69Bankrupt bust/ˈbæŋkrʌpt bʌst/vỡ nợ, phá sản
  70Merge/mɜːʤ/sát nhập
  71Commission/kəˈmɪʃən/tiền hoa hồng
  72Subsidize/ˈsʌbsɪdaɪz/phụ cấp
  73Fund/fʌnd/quỹ
  74Debt/dɛt/khoản nợ

  Từ vựng về các thuật ngữ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  75Business/ˈbɪznəs/Kinh doanh
  76Customer/ˈkʌstəmə(r)/khách hàng
  77Sale/seɪl/Bán hàng
  78Launch/lɔːntʃ/Tung/ Đưa ra sản phẩm
  79Transaction/trænˈzækʃn/giao dịch
  80Cooperation/(kəʊˌɒpəˈreɪʃn/hợp tác
  81Economic cooperation/ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn/hợp tác kinh doanh
  82Conflict resolution/ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn/đàm phán
  83Interest rate/ˈɪntrəst reɪt/lãi suất
  84Bargain/ˈbɑːɡən/mặc cả
  85Compensate/ˈkɒmpenseɪt/đền bù, bồi thường
  86Claim/kleɪm/Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
  87Concession/kənˈseʃn/nhượng bộ
  88Conspiracy/kənˈspɪrəsi/âm mưu
  89Counter proposal/ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl/lời đề nghị
  90Indecisive/ˌɪndɪˈsaɪsɪv/lưỡng lự
  91Proposal/prəˈpəʊzl/đề xuất
  92Settle/ˈsetl/thanh toán
  93Withdraw/wɪðˈdrɔː/rút tiền
  94Transfer/trænsˈfɜː(r)/chuyển khoản
  95Charge card/tʃɑːdʒ kɑːd/thẻ thanh toán
  96Account holder/əˈkaʊnt/chủ tài khoản
  97Turnover/ˈtɜːnəʊvə(r)/doanh số, doanh thu
  98Tax/tæks/thuế
  99Stock/stɒk/vốn
  100Earnest money/ˈɜːnɪst ˈmʌni/tiền đặt cọc
  101Deposit/dɪˈpɒzɪt/tiền gửi, đặt cọc
  102Statement/ˈsteɪtmənt/sao kê tài khoản
  103Foreign currency/ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ngoại tệ
  104Establish/ɪˈstæblɪʃ/thành lập
  105Bankrupt bust/ˈbæŋkrʌpt bʌst/vỡ nợ, phá sản

  Từ vựng tiếng Anh kinh doanh về các hoạt động kinh tế

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  106Home/ Foreign market/həʊm/ /’fɒrən ‘mɑːkit/thị trường trong nước/ ngoài nước
  107Average annual growth/’ævəridʒ ‘ænjʊəl grəʊθ/tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
  108Capital accumulation/kæpitl ə,kjuːmjʊ’lei∫n/sự tích luỹ tư bản
  109International economic aid/,intə’næ∫nəl ,iːkə’nɒmik eid/viện trợ kinh tế quốc tế
  110economic blockade/,iːkə’nɒmik blɒ’keid/bao vây kinh tế
  111Distribution of income/,distri’bjuː∫n əv ‘iŋkʌm/phân phối thu nhập
  112Transnational corporations/tranzˈnaSH(ə)n(ə)l ,kɔːpə’rei∫n/Các công ty siêu quốc gia
  113Real national income/riəl ‘næ∫nəl ‘iŋkʌm/thu nhập quốc dân thực tế
  114National economy/’næ∫nəl i’kɒnəmi/kinh tế quốc dân
  115Per capita income/pə[r] ˈkæp.ɪ.tə ‘iŋkʌm/thu nhập bình quân đầu người
  116National firms/’næ∫nəl ‘fɜːm/các công ty quốc gia
  117Gross National Product (GNP)/’grəʊs ,næʃnəl ‘prɔdʌkt/Tổng sản phẩm quốc dân
  118Gross Domestic Product (GDP)/’grəʊs də’mestik ‘prɔdʌkt/tổng sản phẩm quốc nội
  119Supply and demand/sə’plai ænd di’mɑːnd/cung và cầu
  120Potential demand/pə’ten∫l di’mɑːnd/nhu cầu tiềm tàng
  121Effective demand/i’fektiv di’mɑːnd/nhu cầu hữu hiệu

  Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp: Quy luật cung – cầu

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  122adjust/əˈʤʌst/điều chỉnh
  123afford/əˈfɔːd/có khả năng mua, mua được
  124air consignment note/eə kənˈsaɪnmənt nəʊt/vận đơn hàng không
  125airway bill/ˈeəweɪ bɪl/vận đơn hàng không
  126back up/bæk ʌp/ủng hộ
  127be regarded as/biː rɪˈgɑːdɪd æzđược xem như là
  128Bill of Lading/bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/vận đơn đường biển
  129bleep/bliːp/tiếng kêu bíp
  130calendar month/ˈkælɪndə mʌnθ/tháng theo lịch
  131cause/kɔːz/gây ra, gây nên
  132Co/company/kəʊ/ˈkʌmpəni/công ty
  133combined transport document/kəmˈbaɪnd ˈtrænspɔːt ˈdɒkjʊmənt/vận đơn liên hiệp
  134compare/kəmˈpeə/so sánh với
  135consignment note/kənˈsaɪnmənt nəʊt/vận đơn, phiếu gửi kèm theo hàng hoá ghi rõ chi tiết hàng hoá
  136consumer/kənˈsjuːmə/người tiêu dùng
  137currently/ˈkʌrəntli/hiện hành
  138decrease/ˈdiːkriːs/giảm đi
  139desire/dɪˈzaɪə/mong muốn
  140deteriorate/dɪˈtɪərɪəreɪt/bị hỏng
  141doubt/daʊt/nghi ngờ, không tin
  142elastic/ɪˈlæstɪk/co dãn
  143encourage/ɪnˈkʌrɪʤ/khuyến khích
  144equal/ˈiːkwəl/cân bằng
  145existence/ɪgˈzɪstəns/sự tồn tại
  146extract/ˈɛkstrækt/thu được, chiết xuất
  147fairly/ˈfeəli/khá
  148foodstuff/ˈfuːdˌstʌf/lương thực, thực phẩm
  149glut/glʌt/sự dư thừa, thừa thãi
  150household – goods/ˈhaʊshəʊldgʊdz/hàng hoá gia dụng
  151imply/ɪmˈplaɪ/ngụ ý, hàm ý
  152in response to/ɪn rɪsˈpɒns tu:/tương ứng với, phù hợp với
  153increase/ˈɪnkriːs/tăng lên
  154inelastic/ˌɪnɪˈlæstɪk/không co dãn
  155intend/ɪnˈtɛnd/dự định, có ý định
  156internal line/ɪnˈtɜːnl laɪn/đường dây nội bộ
  157invoice/ˈɪnvɔɪs/hoá đơn (danh mục hàng hóa và giá cả)
  158locally/ˈləʊkəli/trong nước
  159make sense/meɪk sɛns/có ý nghĩa, hợp lý
  160memo (memorandum)/ˈmiːməʊ/ bản ghi nhớ
  161mine/maɪn/mỏ
  162note/nəʊt/nhận thấy, nghi nhận
  163over – production/over – production/sự sản xuất quá nhiều
  164parallel/ˈpærəlɛl/song song với
  165percentage/pəˈsɛntɪʤ/tỷ lệ phần trăm
  166perishable/ˈpɛrɪʃəbl/dễ bị hỏng
  167Plc/public limited company/ˈpʌblɪk ˈlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/công ty hữu hạn cổ phần công khai
  168priority/praɪˈɒrɪti/sự ưu tiên
  169pro-forma invoicebản hoá đơn hoá giá
  170Qty Ltd / Proprietary Limitedcông ty trách nhiệm hữu hạn (ở Úc)
  171reflect/rɪˈflɛkt/phản ánh
  172report/rɪˈpɔːt/báo cáo
  173result/rɪˈzʌlt/đưa đến, dẫn đến
  174sharply/ˈʃɑːpli/rất nhanh
  175state/steɪt/nói rõ, khẳng định
  176statement/ˈsteɪtmənt/lời tuyên bố
  177steeply/ˈstiːpli/rất nhanh
  178suit/sjuːt/phù hợp
  179taken literally/ˈteɪkən ˈlɪtərəli/nghĩa đen
  180tend/tɛnd/có xu hướng
  181throughout/θru(ː)ˈaʊt/trong phạm vi, khắp
  182willingness/ˈwɪlɪŋnɪs/sự bằng lòng, vui lòng

  Từ vựng về bán hàng và Marketing

  STTTiếng AnhTiếng Việt
  183break into/enter/capture/dominate the marketthành công trên/tham gia/nắm lấy/thống trị thị trường
  184gain/grab/take/win/boost/lose market sharethu được/giành/ lấy/ thắng/đẩy mạnh/ mất thị phần
  185find/build/create a market for somethingtìm/xây dựng/tạo ra một thị trường cho một thứ gì
  186start/launch an advertising/a marketing campaignkhởi đầu/ra mắt một chiến dịch quảng cáo/tiếp thị
  187develop/launch/promote a product/websitephát triển/ra mắt/ quảng cáo một sản phẩm/trang web
  188create/generate demand for your producttạo ra/sinh ra nhu cầu cho sản phẩm
  189attract/get/retain/help customers/clientsthu hút/có được/giữ/giúp khách mua hàng/khách hàng
  190drive/generate/boost/increase demand/salesthúc đẩy/sinh ra/đẩy mạnh/tăng nhu cầu/doanh số
  191beat/keep ahead of/out-think/outperform the competitionchiến thắng/dẫn trước/nhìn xa hơn/làm tốt hơn đối thủ
  192meet/reach/exceed/miss sales targetsđạt được/đạt mức/vượt quá/thiếu chỉ tiêu doanh thu

  Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp: Chủ đề tài chính

  STTTiếng AnhTiếng Việt
  193buy/acquire/own/sell a company/firm/franchisemua/thu được/sở hữu/bán một công ty/hãng/tập đoàn
  194set up/establish/start/start up/launch a business/companythành lập/sáng lập/bắt đầu/khởi động/ra mắt một doanh nghiệp/công ty
  195run/operate a business/company/franchisevận hành/điều khiển một công ty/hãng/tập đoàn
  196head/run a firm/department/teamchỉ đạo/vận hành một hãng/bộ phận/nhóm
  197make/secure/win/block a dealtạo/bảo vệ/thắng được/chặn một thỏa thuận
  198expand/grow/build the businessmở rộng/ phát triển/xây dựng việc kinh doanh
  199boost/increase investment/spending/sales/turnover/earnings/exports/tradeđất mạnh/tăng cường sự/đầu tư/chi tiêu/doanh thu/thu nhập/hàng xuất khẩu/mua bán
  200increase/expand production/output/salestăng cường/mở rộng sản xuất/sản lượng/doanh thu
  201boost/maximize/production/productivity/efficiency/income/revenue/profit/profitabilityđẩy mạnh/tối đa hóa sản xuất/năng suất/hiệu quả/thu nhập/doanh thu/lợi nhuận/sự thuận lợi
  202achieve/maintain/sustain growth/profitabilityđạt được/giữ gìn/duy trì sự tăng trưởng/sự thuận lợi
  203cut/reduce/bring down/lower/slash costs/pricescắt/giảm/hạ/giảm bớt/cắt bớt chi trả/giá cả
  204announce/impose/make cuts/cutbacksthông báo/áp đặt/thực hiện cắt giảm/cắt giảm chi tiêu
  205draw up/set/present/agree/approve a budgetsoạn thảo/đề ra/trình bày/tán thành/chấp thuận một ngân sách
  206keep to/balance/cut/reduce/slash the budgetbám sát/cân bằng/cắt/giảm/giảm bớt ngân sách
  207(be/come in) below/over/within budget(ở/có kết quả) dưới/quá/nằm trong ngân sách
  208generate income/revenue/profit/funds/businesstạo ra thu nhập/doanh thu/lợi nhuận/quỹ/việc kinh doanh
  209fung/finance a campaign/aventure/an expansion/spending/a deficittài trợ/bỏ tiền cho một chiến dịch/dự án/sự mở rộng/chi tiêu/thâm hụt
  210provide/raise/allocate capital/fundscung cấp/gây/phân bổ vốn/quỹ
  211attract/encourage investment/investorsthu hút/khuyến khích sự đầu tư/nhà đầu tư
  213recover/recoup costs/losses/an investmentkhôi phục/bù lại chi phí/tổn thất/vốn đầu tư
  214get/obtain/offer somebody/grant somebody credit/ a loancó được/lấy/đề nghị ai/tài trợ ai tín dụng/tiền cho vay
  215apply for/raise/secure/arrange/provide financexin/gây/bảo vệ/sắp xếp/ cung cấp tài chính

  Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp: Chủ đề xuất nhập khẩu

  STTTiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  216airfreighthàng hóa chở bằng máy bay
  217assistant manager/əˈsɪstənt ˈmænɪʤə/phó phòng, trợ lý trưởng phòng
  218business firm/ˈbɪznɪs fɜːm/hãng kinh doanh
  219commodity/kəˈmɒdɪti/hàng hoá
  220coordinate/kəʊˈɔːdnɪt/phối hợp, điều phối
  221correspondence/ˌkɒrɪsˈpɒndəns/thư tín
  222customs clerk/ˈkʌstəmz klɑːk/nhân viên hải quan
  223customs documentation/ˈkʌstəmz ˌdɒkjʊmɛnˈteɪʃən/chứng từ hải quan
  224customs official/ˈkʌstəmz əˈfɪʃəl/viên chức hải quan
  225docks/dɒks/bến tàu
  226export manager/ˈɛkspɔːt ˈmænɪʤə/trưởng phòng xuất khẩu
  227exports/ˈɛkspɔːts/hàng xuất khẩu
  228freight forwarder/freɪt ˈfɔːwədə/đại lý, (hãng, người) chuyển hàng
  229goods/gʊdz/hàng hoá
  230handle/ˈhændl/xử lý, buôn bán
  231sea freight/siː freɪt/hàng chở bằng đường biển

  Từ vựng thường dùng khi nói về sự thất bại trong kinh doanh

  STTTiếng AnhTiếng Việt
  232lose business/trade/customers/sales/revenuemất việc kinh doanh/thương vụ/khách hàng/doanh số/doanh thu
  233accumulate/accrue/incur/run up debtstích lũy/dồn lại/gánh/làm tăng nợ
  234suffer/sustain enormous/heavy/serious lossestrải qua/ chịu đựng tổn thất khổng lồ/nặng/trầm trọng
  235face cuts/a deficit/redundancy/bankruptcynộp đơn/bị/tránh được/thoát khỏi phá sản
  236liquidate/wind up a companyđóng cửa và thanh lý/kết thúc một công ty
  237survive/weather a recession/downturnsống sót/vượt qua một tình trạng suy thoái/sự suy sụp
  238propose/seek/block/oppose a mergerđề xuất/tìm kiếm/ ngăn cản/phản đối sự sát nhập
  239launch/make/accept/defeat a takeover bidđưa ra/tạo/chấp nhận/ đánh bại một đề nghị mua lại

  Những thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh kinh doanh

  Tiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
  B2B (business to business)/ˈbɪznəs/Loại hình kinh doanh giữa các công ty
  B2C (business to consumer)/ˈkʌstəmə(r)/Loại hình kinh doanh giữa công ty và người dùng cuối cùng
  EXP (export)/ˈekspɔːt/Xuất khẩu
  R&D (Research and Development)/rɪˌsɜːtʃ ən dɪˈveləpmənt/Nghiên cứu và phát triển
  NDA (Non-disclosure Agreement)/nɒn dɪsˈkləʊʒə(r) əˈɡriːmənt/Thỏa thuận không tiết lộ thông tin
  SCM (Supply Chain Management) /səˈplaɪ tʃeɪn ˈmænɪdʒmənt/ Quản lý chuỗi cung ứng
  IR (interest rate)/ˈɪntrəst reɪt/Lãi suất
  AWB (Airway Bill)/eəweɪ bɪl/Vận đơn hàng không
  BL (Bill of lading)/bɪl əv ˈleɪdɪŋ/Vận đơn đường biển
  ROS (Return on Sales)/rɪˈtɜːn ɒn seɪlTỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
  ROI (Return on Investment)/rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt/Tỷ suất hoàn vốn
  P&L (Profit and Loss)/prɒfɪt ən ˈlɒs/Lợi nhuận và thua lỗ
  IPO (Initial Public Offering)/ɪˌnɪʃl ˌpʌblɪk ˈɒfərɪŋ/Chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
  LC (Letter of credit)/letər əv ˈkredɪt/Thư tín dụng            

  Mẫu câu sử dụng các từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

  Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh kinh doanh | ELSA Speak

  Dưới đây là một vài mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo:

  • It’s been a pleasure to do business with you

  (Tôi rất hận hạnh được làm quen với ông/bà)

  • That updated software will be officially launched at our company in August (Bản nâng cấp phần mềm đó sẽ chính thức ra mắt tại công ty chúng ta vào tháng tám)
  • The banks in this country are set to merge for next month 

  (Các ngân hàng ở quốc gia này sẽ sáp nhập vào tháng tới)

  • There is currently about 500,000 USD in the fund 

  (Hiện đang có khoảng 500,000 USD trong ngân quỹ)

  • There will be some big change to the way they conduct business (Sẽ có một vài thay đổi lớn trong cách kinh doanh của họ)
  • Can we have a look at the production line? 

  (Ông bà có thể cho tôi xem dây chuyền sản xuất được không?)

  • I’d like to speak to Mr Bean – the leader of Marketing Department 

  (tôi muốn nói chuyện với ông Bean trưởng bộ phận Marketing)

  • We really appreciate of your support through the project

  (Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của bạn trong suốt dự án vừa qua)

  Trên đây là tổng hợp 240+ từ vựng tiếng Anh kinh doanh cùng một số mẫu câu cơ bản. Hy vọng những thông tin bổ ích này có thể giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh nơi công sở, gia tăng cơ hội việc làm trong tương lai. Và đừng quên luyện tập phát âm tiếng Anh cùng ELSA Speak mỗi ngày để nói lưu loát, chuẩn bản ngữ hơn nhé!

  Nguồn: Trọn bộ 240+ từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp

Tags: