Tiền gửi có kỳ hạn là gì? Cách ngân hàng sử dụng tiền gửi có kỳ hạn

Mục lục 1 Tiền gửi có kỳ hạn là gì? 2 Giải thích về tiền gửi có kỳ hạn 3 Cách Ngân hàng sử dụng tiền gửi có kỳ hạn 4 Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn là gì? Là một loại tài khoản tiền được gửi tổ chức tại một tổ chức tài […]

Đã cập nhật 16 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Tiền gửi có kỳ hạn là gì? Cách ngân hàng sử dụng tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn là gì?

Là một loại tài khoản tiền được gửi tổ chức tại một tổ chức tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Đó thường là loại tiền gửi với kỳ hạn ngắn, kỳ hạn từ một tháng đến một vài năm. Thông thường, tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất cao hơn so với tài khoản tiết kiệm thanh khoản truyền thống.

Nhà đầu tư phải hiểu rằng họ chỉ rút vốn sau khi kỳ hạn kết thúc. Trong một số trường hợp, chủ tài khoản có thể cho phép nhà đầu tư chấm dứt sớm — hoặc rút tiền — nếu họ thông báo trước vài ngày. Ngoài ra, sẽ có một hình phạt được đánh giá nếu chấm dứt sớm.

Giải thích về tiền gửi có kỳ hạn

Khi chủ tài khoản gửi tiền tại ngân hàng, ngân hàng có thể sử dụng số tiền đó để cho người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp khác vay. Đổi lại quyền sử dụng các khoản tiền này để cho vay, họ sẽ trả tiền bồi thường cho người gửi tiền dưới hình thức lãi trên số dư tài khoản. Với hầu hết các tài khoản tiền gửi có tính chất này, chủ sở hữu có thể rút tiền của họ bất cứ lúc nào. Điều này khiến ngân hàng khó biết trước số tiền họ có thể cho vay vào bất kỳ thời điểm nào.

Để khắc phục vấn đề này, các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Một khách hàng sẽ gửi tiền hoặc đầu tư vào một trong những tài khoản này, đồng ý không rút tiền của họ trong một thời gian cố định để đổi lại lãi suất được trả trên tài khoản cao hơn.

Lãi suất thu được trên tài khoản tiền gửi cao hơn một chút so với lãi suất được trả trên tài khoản tiết kiệm tiêu chuẩn hoặc tài khoản séc có lãi. Tỷ lệ tăng là do khả năng tiếp cận tiền bị hạn chế trong khung thời gian.

Giải thích về tiền gửi có kỳ hạn
Giải thích về tiền gửi có kỳ hạn (Nguồn: Internet)

Cách Ngân hàng sử dụng tiền gửi có kỳ hạn

Nếu khách hàng gửi tiền, ngân hàng có thể đầu tư tiền vào các sản phẩm tài chính khác có tỷ suất sinh lợi (RoR) cao hơn mức mà ngân hàng đang trả cho khách hàng để sử dụng tiền của họ. Ngân hàng cũng cho các khách hàng khác của mình vay, do đó người đi vay sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn so với lãi suất mà ngân hàng đang trả cho bạn.

Lãi suất

Thông thường, lãi suất phải tỷ lệ thuận với thời gian cho đến khi đáo hạn và số tiền gốc tối thiểu cho công đoàn tín dụng hoặc ngân hàng vay. Nói cách khác, tiền gửi với sáu tháng sẽ có lãi suất thấp hơn so với hai năm. Các nhà đầu tư không chỉ nhận được tỷ lệ cao hơn khi khóa tiền của họ với ngân hàng trong thời gian dài, mà còn phải kiếm được tỷ lệ cao hơn đối với các khoản tiền gửi lớn.

Tags: