Tích phân là gì? Tích phân từng phần là gì?

Bài viết cung cấp các định nghĩa cơ bản về tích phân và tích phân từng phần kèm ví dụ dễ hiểu. Mục lục 1 Định nghĩa tích phân 2 Định nghĩa tích phân từng phần Định nghĩa tích phân Cho hàm số f(x) liên tục trên một đoạn [a;b]. Giả sử như F(x) là […]

Đã cập nhật 4 tháng 4 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Tích phân là gì? Tích phân từng phần là gì?
 1. Bài viết cung cấp các định nghĩa cơ bản về tích phântích phân từng phần kèm ví dụ dễ hiểu.

  Định nghĩa tích phân

  Cho hàm số f(x) liên tục trên một đoạn [a;b]. Giả sử như F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] thì hiệu của F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b.

  tích phân

  Định nghĩa tích phân từng phần

  Tích phân từng phần là quá trình đi tìm tích phân của tích của các hàm dựa theo tích phân đạo hàm và nguyên hàm của chúng.

  Tích phân từng phần thường được dùng để biến đổi nguyên hàm của tích của các hàm thành một nguyên hàm có đáp án dễ dàng được tìm thấy hơn.

  tích phân

Tags: