Sinh 12: Trắc Nghiệm Bài 1

Sau đây là bài tập vận dụng giúp các em củng cố lại những kiến thức về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN thuộc môn sinh 12 1.Có nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau được tạo từ 3 loại nicleotit khác nhau? a. 48 b. 16 c. 27 […]

Đã cập nhật 7 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Sinh 12: Trắc Nghiệm Bài 1
 1. Sau đây là bài tập vận dụng giúp các em củng cố lại những kiến thức về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN thuộc môn sinh 12

  sinh 12

  1.Có nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau được tạo từ 3 loại nicleotit khác nhau?

  a. 48

  b. 16

  c. 27

  d. 9

  Số bộ mã khác nhau được tạo ra là: 3.3.3 = 27 => Đáp án: c

  2.Tế bào con nhận thông tin di truyền ở cấp độ phân tử được truyền từ tế bào mẹ theo cơ chế

  a. dịch mã

  b. phiên mã

  c. nhân đôi ADN

  d. thụ tinh và giảm phân

  => Đáp án: c

  3.Chọn phương án đúng:

  Khi so sánh quá trình nhân đôi ADN ở E.coli với sinh vật nhân thực, ta thấy có sự khác nhau ở

  (1) Nguyên tắc nhân đôi (2) Thành phần tham gia

  (3) Các enzim tham gia (4) Chiều tổng hợp (5) Số lượng các đơn vị nhân đôi

  a. (2) & (5)

  b. (1) & (2)

  c. (2), (4) & (5)

  d. (1), (3), & (4)

  => Đáp án: a

Tags: