Sinh 12: Phân biệt sinh vật nhân sơ và sinh vặt nhân thực

Cùng TheTips tìm hiểu xem sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực thuộc chương trình Sinh 12 khác nhau ở những điểm nào nhé. Mục lục 1 Sự khác nhau giữa sinh vật nhân sơ và nhân thực 2 Lý thuyết Sinh 12 – Giống nhau Sự khác nhau giữa sinh vật nhân […]

Đã cập nhật 22 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Sinh 12: Phân biệt sinh vật nhân sơ và sinh vặt nhân thực

Cùng TheTips tìm hiểu xem sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực thuộc chương trình Sinh 12 khác nhau ở những điểm nào nhé.

Sự khác nhau giữa sinh vật nhân sơ và nhân thực

sinh 12

Lý thuyết Sinh 12 – Giống nhau

Các bước ở quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực tương tự như ở sinh vật nhân sơ.

Ý nghĩa: Qua các thể hệ, thông tin di truyền vẫn được di truyền ổn định nhờ quá trình nhân đôi ADN.

Nguồn tham khảo: thi247.com

Tags:

sinh 12