Review những khóa học tiếng anh online miễn phí có chứng chỉ tốt nhất

Bài viết cung cấp thông tin về các khóa học tiếng anh online hoàn toàn miễn phí trên nền tảng Coursera, đặc biệt phù hợp cho người sắp và đã đi làm. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức đã học vào trong thực tế. Mục lục […]

Đã cập nhật 7 tháng 4 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Review những khóa học tiếng anh online miễn phí có chứng chỉ tốt nhất
 1. Bài viết cung cấp thông tin về các khóa học tiếng anh online hoàn toàn miễn phí trên nền tảng Coursera, đặc biệt phù hợp cho người sắp và đã đi làm. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức đã học vào trong thực tế.

  Khóa học miễn phí về kỹ năng viết Tiếng Anh Thương mại 

  Mục tiêu

  – Nâng cao khả năng viết tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại

  – Tạo ra tiếng nói riêng trong bài viết

  Bạn sẽ được học về các kỹ năng sau đây

  – Cách lựa chọn đúng bổ ngữ danh từ và danh từ

  – Cách lựa chọn đúng loại động từ và các thì

  – Cách viết câu và mệnh đề

  Thông tin cơ bản

  Khóa học được cũng cấp bởi Viện Công Nghệ Georgia và được giảng dạy bởi giảng viên Amalia B. Stephens trong vòng 4 tuần. Nội dung bài học 100% bằng tiếng Anh.

  Khóa học miễn phí về Viết Email trong môi trường chuyên nghiệp bằng tiếng Anh

  Mục tiêu

  – Nâng cao khả năng viết e-mail bằng tiếng Anh trong lĩnh vực về kinh doanh thương mại

  – Cải thiện kỹ năng viết

  Bạn sẽ được học về các kỹ năng sau đây

  – Kỹ năng viết bằng tiếng Anh

  – Phân biệt sự khác nhau giữa các kiểu e-mail

  – Viết e-mail

  Thông tin cơ bản

  Khóa học được cũng cấp bởi Viện công nghệ Georgia và được giảng dạy bởi giảng viên Gerry Landers. Bạn sẽ phải dành khoảng 14 tiếng để có thể hoàn thành đầy đủ các bài học có nội dung 100% bằng tiếng Anh.

  Khóa học tiếng Anh online về Giao Tiếp cơ bản trong công sở

  Mục tiêu

  – Có khả năng giao tiếp cơ bản ở môi trường công sở

  Bạn sẽ được học về các kỹ năng sau đây

  – Tăng cường số lượng từ vựng

  – Trau dồi kiến thức về ngữ pháp

  Thông tin cơ bản

  Khóa học được cũng cấp bởi Đại học Chile và được giảng dạy luân phiên bởi 2 giảng viên James Gibbons và Paula Ross với thời lượng hoàn thành các bài học là 4 tuần, 100% bằng tiếng Anh.