Quy tắc 50 20 30

Mục lục 1 Quy tắc 50 20 30 là gì? 2 Cách lập ngân sách cho tiền của bạn với quy tắc 50/30/20 Quy tắc 50 20 30 là gì? Quy tắc 50 20 30 là một phương pháp lập ngân sách dễ dàng có thể giúp bạn quản lý tiền của mình một cách […]

Đã cập nhật 16 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Quy tắc 50 20 30

Quy tắc 50 20 30 là gì?

Quy tắc 50 20 30 là một phương pháp lập ngân sách dễ dàng có thể giúp bạn quản lý tiền của mình một cách hiệu quả, đơn giản và bền vững. Nguyên tắc cơ bản là chia thu nhập sau thuế hàng tháng của bạn thành ba loại chi tiêu: 50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho tiết kiệm hoặc trả nợ.

Bằng cách thường xuyên giữ cân bằng các khoản chi tiêu trên các lĩnh vực chi tiêu chính này, bạn có thể sử dụng tiền của mình để làm việc hiệu quả hơn. Và chỉ với ba danh mục chính để theo dõi, bạn có thể tiết kiệm thời gian và sự căng thẳng của việc đào sâu chi tiết mỗi khi bạn chi tiêu.

Quy tắc 50/30/20 là gì?
Quy tắc 50/30/20 là gì? (Nguồn: Internet)

Cách lập ngân sách cho tiền của bạn với quy tắc 50/30/20

Quy tắc 50/30/20 đơn giản hóa việc lập ngân sách bằng cách chia thu nhập sau thuế của bạn thành ba loại chi tiêu: nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm hoặc nợ. 

Biết chính xác số tiền cần chi tiêu cho từng danh mục sẽ giúp bạn dễ dàng bám sát ngân sách hơn và giúp kiểm soát chi tiêu của bạn. Dưới đây là ngân sách tuân thủ quy tắc 50/30/20 trông như thế nào: 

Chi tiêu 50% số tiền của bạn cho các nhu cầu

Nói một cách đơn giản, nhu cầu là những khoản chi phí mà bạn không thể tránh khỏi — các khoản thanh toán cho tất cả những thứ thiết yếu mà sẽ khó có thể sống nếu thiếu. 50% thu nhập sau thuế của bạn sẽ trang trải các chi phí cần thiết nhất của bạn.

Các nhu cầu có thể bao gồm:

 • Tiền thuê hàng tháng;
 • Hóa đơn tiền điện và ga;
 • Vận chuyển;
 • Bảo hiểm (cho chăm sóc sức khỏe, ô tô hoặc vật nuôi);
 • Khoản hoàn trả khoản vay tối thiểu;
 • Cửa hàng tạp hóa cơ bản.

Chi tiêu 30% số tiền của bạn cho những mong muốn

Với 50% thu nhập sau thuế của bạn dành cho những nhu cầu cơ bản nhất của bạn, 30% thu nhập sau thuế của bạn có thể được sử dụng để trang trải những mong muốn của bạn. Chi tiêu được định nghĩa là những chi phí không thiết yếu — những thứ mà bạn chọn để tiêu tiền của mình, mặc dù bạn có thể sống thiếu chúng nếu phải. 

Chúng có thể bao gồm:

 • Ăn ngoài;
 • Mua sắm quần áo;
 • Ngày lễ;
 • Thành viên phòng tập thể dục;
 • Đăng ký giải trí (Netflix, HBO, Amazon Prime);
 • Cửa hàng tạp hóa (ngoài những mặt hàng thiết yếu).

Cất 20% số tiền của bạn để tiết kiệm

Với 50% thu nhập hàng tháng của bạn theo nhu cầu của bạn và 30% được phân bổ cho nhu cầu của bạn, 20% còn lại có thể được dành để đạt được mục tiêu tiết kiệm của bạn hoặc trả lại bất kỳ khoản nợ nào còn tồn đọng. Mặc dù các khoản trả nợ tối thiểu được coi là nhu cầu, nhưng bất kỳ khoản trả thêm nào đều làm giảm khoản nợ hiện tại và tiền lãi trong tương lai của bạn, vì vậy chúng được phân loại là khoản tiết kiệm.

Thường xuyên dành ra 20% tiền lương mỗi tháng có thể giúp bạn xây dựng kế hoạch tiết kiệm tốt hơn và lâu dài hơn. Điều này đúng cho dù mục tiêu cuối cùng của bạn là xây dựng một quỹ khẩn cấp , phát triển một kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn hay thậm chí là chuẩn bị cho một khoản trả trước cho một căn nhà.

Tags: