Quy định và tiêu chuẩn trong hệ thống PCCC nhà xưởng

Để đảm bảo an toàn cho nhà xưởng và bảo vệ tài sản, con người khỏi hỏa hoạn, việc tuân thủ các quy định về hệ thống PCCC nhà xưởng là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những quy định PCCC nhà xưởng tiêu […]

Đã cập nhật 15 tháng 2 năm 2024

Bởi hanguyen

Quy định và tiêu chuẩn trong hệ thống PCCC nhà xưởng

Để đảm bảo an toàn cho nhà xưởng và bảo vệ tài sản, con người khỏi hỏa hoạn, việc tuân thủ các quy định về hệ thống PCCC nhà xưởng là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những quy định PCCC nhà xưởng tiêu chuẩn, giúp bạn hiểu rõ và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ.

1. Quy định về hệ thống PCCC tiêu chuẩn

Dưới đây là những văn bản pháp lý quan trọng về hệ thống PCCC nhà xưởng:

 • Tiêu chuẩn QCVN 08: 2009/BXD: Kỹ thuật quốc gia dành cho công trình ngầm đô thị.
 • Tiêu chuẩn QCVN 06: 2010/BXD: Kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và công trình xây dựng.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 – 1995: Yêu cầu thiết kế về phòng cháy, chống cháy cho nhà ở và công trình.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890 – 2009: Trang thiết bị PCCC cho nhà ở và công trình xây dựng, bao gồm yêu cầu về bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 – 2001: Yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ chi tiết về hệ thống báo cháy trong nhà xưởng.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760 – 2001: Yêu cầu chung về thiết kế chi tiết, lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy nhà xưởng.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513 – 88: Tiêu chuẩn thiết kế về cấp nước bên trong hệ thống PCCC.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3526 – 89: Yêu cầu chung về hệ thống PCCC.
tiêu chuẩn hệ thống pccc nhà xưởng

2. Quy định trong hệ thống PCCC nhà xưởng cho các doanh nghiệp

 • Nội quy, biển báo: Cần có đầy đủ nội quy, biển báo, biển cấm, sơ đồ và biển chỉ dẫn liên quan đến PCCC và thoát nạn.
 • Phân công nhiệm vụ: Phân công rõ ràng nhiệm vụ PCCC cho từng cá nhân trong cơ sở.
 • Hạ tầng an toàn: Đảm bảo an toàn PCCC cho hệ thống chống tĩnh điện, chống sét, hệ thống điện, thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, cũng như việc sử dụng nguồn nhiệt và nguồn lửa.
 • Quy trình an toàn: Quy trình kỹ thuật và hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn PCCC.
 • Lực lượng PCCC: Tập huấn và rèn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Phương án PCCC: Cần có phương án chữa cháy và thoát nạn được phê duyệt bởi cơ quan chức năng.
 • Hệ thống và thiết bị PCCC: Đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.
 • Hồ sơ PCCC: Lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý, văn bản theo dõi hoạt động PCCC.
 • Các tiêu chuẩn PCCC nhà xưởng phải được thực hiện nghiêm túc và liên tục trong suốt quá trình vận hành.
 • Các cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra nhà xưởng để đảm bảo tuân thủ các quy định PCCC.
quy định hệ thống pccc nhà xưởng

Hệ thống PCCC nhà xưởng đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ an toàn cho con người và tài sản. Tuân thủ các quy định PCCC là trách nhiệm chung của tất cả các doanh nghiệp và cá nhân sở hữu nhà xưởng. Hãy chủ động trang bị kiến thức và xây dựng hệ thống PCCC hiệu quả để phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ môi trường sống an toàn và phát triển bền vững.

Tags: