Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì?

Phương thức đáo hạn không quay vòng là hình thức gửi tiết kiệm khi đến hạn, khách hàng sẽ nhận được cả tiền gốc và tiền lãi, và không tiếp tục gửi lại khoản tiền này vào ngân hàng. Với phương thức này: Phương thức đáo hạn không quay vòng phù hợp với: Lưu ý: […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì?

Phương thức đáo hạn không quay vòng là hình thức gửi tiết kiệm khi đến hạn, khách hàng sẽ nhận được cả tiền gốc và tiền lãi, và không tiếp tục gửi lại khoản tiền này vào ngân hàng. Với phương thức này:

  • Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ số tiền đã gửi tiết kiệm, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.
  • Khách hàng có thể sử dụng số tiền này cho các mục đích khác nhau như chi tiêu, đầu tư,…
  • Khách hàng không cần phải làm thủ tục gì thêm để nhận tiền.

Phương thức đáo hạn không quay vòng phù hợp với:

  • Khách hàng muốn rút tiền tiết kiệm để chi tiêu hoặc đầu tư cho các mục đích khác.
  • Khách hàng không muốn tiếp tục gửi tiết kiệm với cùng kỳ hạn và lãi suất.
  • Khách hàng muốn rút tiền tiết kiệm trước hạn.

Lưu ý:

  • Khi rút tiền tiết kiệm trước hạn, khách hàng có thể phải chịu phí phạt.
  • Mức phí phạt sẽ phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng.

Ngoài phương thức đáo hạn không quay vòng, khách hàng còn có thể lựa chọn phương thức đáo hạn quay vòng:

  • Đáo hạn quay vòng cả gốc và lãi: Khách hàng sẽ gửi lại cả tiền gốc và tiền lãi vào ngân hàng để tiếp tục sinh lời.
  • Đáo hạn quay vòng gốc: Khách hàng sẽ gửi lại tiền gốc vào ngân hàng để tiếp tục sinh lời, và rút tiền lãi.

Lựa chọn phương thức đáo hạn nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích của khách hàng.

Tags: