Tổng Hợp Công Thức Nguyên Hàm Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài viết tổng hợp các công thức nguyên hàm từ cơ bản đến nâng cao. Các em ghi nhớ và áp dụng để nâng cao khả năng giải bài nhé! 1. Nguyên hàm cơ bản 2. Nguyên hàm từng phần 3. Nguyên hàm lượng giác 4. Nguyên hàm nâng cao Nguồn tham khảo: asean2010.vn

Đã cập nhật 16 tháng 3 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Tổng Hợp Công Thức Nguyên Hàm Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 1. Bài viết tổng hợp các công thức nguyên hàm từ cơ bản đến nâng cao. Các em ghi nhớ và áp dụng để nâng cao khả năng giải bài nhé!

  1. Nguyên hàm cơ bản

  nguyên hàm

  2. Nguyên hàm từng phần

  nguyên hàm

  3. Nguyên hàm lượng giác

  nguyên hàm

  4. Nguyên hàm nâng cao

  nguyên hàm

  Nguồn tham khảo: asean2010.vn