Nghiên cứu thị trường là gì? Phương pháp thực hiện và mục đích

Market Research là một quá trình thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu một cách có hệ thống về một thị trường, ngành hoặc phân khúc người tiêu dùng cụ thể. Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của […]

Đã cập nhật 9 tháng 1 năm 2024

Bởi hanguyen

Nghiên cứu thị trường là gì? Phương pháp thực hiện và mục đích

Market Research là một quá trình thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu một cách có hệ thống về một thị trường, ngành hoặc phân khúc người tiêu dùng cụ thể. Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Định nghĩa

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu một cách có hệ thống về một thị trường, ngành hoặc phân khúc người tiêu dùng cụ thể. Market research có thể được sử dụng để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh,…

nghiên cứu thị trường là gì

Mục đích của nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng: Market Research giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Khám phá các cơ hội thị trường: Giúp các doanh nghiệp khám phá các cơ hội thị trường mới, từ đó mở rộng thị trường của mình.
 • Đánh giá đối thủ cạnh tranh: Phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
 • Xây dựng chiến lược Marketing: Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing hiệu quả. Từ đó, nhắm đúng đối tượng mục tiêu và đạt được các mục tiêu marketing của doanh nghiệp.

Các loại Market Research

Có hai loại nghiên cứu thị trường khác nhau, bao gồm:

 • Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính tập trung vào việc hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và thái độ của khách hàng. Nghiên cứu định tính thường được sử dụng để khám phá các ý tưởng mới, hiểu rõ nhu cầu khách hàng.
 • Nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu định lượng tập trung vào việc thu thập dữ liệu định lượng, chẳng hạn như số lượng, tỷ lệ,… Nghiên cứu định lượng thường được sử dụng để đánh giá quy mô thị trường, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng một cách tổng quát.
nghiên cứu thị trường là gì

Các bước thực hiện nghiên cứu thị trường

Quá trình nghiên cứu thị trường thường bao gồm các bước sau:

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu sẽ giúp bạn xác định đích đến cuối cùng của nghiên cứu.
 • Lập kế hoạch nghiên cứu: Sau khi xác định mục tiêu nghiên cứu, bạn cần lập kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch nghiên cứu sẽ bao gồm các nội dung sau:
  • Mục tiêu nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp thu thập dữ liệu
  • Phương pháp phân tích dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu: Bước tiếp theo là thu thập dữ liệu. Dữ liệu có thể được thu thập thông qua các phương pháp như phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu định lượng,…
 • Phân tích dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, bạn cần phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của dữ liệu.
 • Trình bày kết quả nghiên cứu: Bước cuối cùng là trình bày kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cần được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu và có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu.

Với những thông tin trên, hy vọng bạn đã hiểu rõ về nghiên cứu thị trường và có thể áp dụng nghiên cứu vào các hoạt động kinh doanh của mình.