Nên gửi tiết kiệm USD hay tiền Việt an toàn hơn?

Việc lựa chọn nên gửi tiết kiệm USD hay tiền Việt an toàn hơn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: 1. Mục tiêu tài chính: 2. Khả năng chấp nhận rủi ro: 3. Nhu cầu sử dụng tiền: Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của việc gửi tiết kiệm USD và […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Nên gửi tiết kiệm USD hay tiền Việt an toàn hơn?

Việc lựa chọn nên gửi tiết kiệm USD hay tiền Việt an toàn hơn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

1. Mục tiêu tài chính:

 • Nếu bạn muốn bảo toàn giá trị tiền tệ: Gửi tiết kiệm USD có thể là lựa chọn tốt hơn vì USD có xu hướng ít biến động hơn VND.
 • Nếu bạn muốn sinh lời cao hơn: Gửi tiết kiệm VND có thể là lựa chọn tốt hơn vì lãi suất tiết kiệm VND thường cao hơn USD.

2. Khả năng chấp nhận rủi ro:

 • USD có thể biến động giá trị do tỷ giá hối đoái: Nếu bạn không chấp nhận được rủi ro này, bạn nên chọn gửi tiết kiệm VND.
 • VND có thể mất giá do lạm phát: Nếu bạn lo ngại về lạm phát, bạn có thể chọn gửi tiết kiệm USD.

3. Nhu cầu sử dụng tiền:

 • Nếu bạn có nhu cầu sử dụng USD trong tương lai: Gửi tiết kiệm USD sẽ giúp bạn tránh được rủi ro tỷ giá hối đoái.
 • Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng USD: Gửi tiết kiệm VND có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí chuyển đổi tiền tệ.

Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của việc gửi tiết kiệm USD và VND:

Gửi tiết kiệm USD:

Ưu điểm:

 • Bảo toàn giá trị tiền tệ tốt hơn.
 • Ít biến động do tỷ giá hối đoái.

Nhược điểm:

 • Lãi suất tiết kiệm thấp hơn VND.
 • Có rủi ro tỷ giá hối đoái.

Gửi tiết kiệm VND:

Ưu điểm:

 • Lãi suất tiết kiệm cao hơn USD.
 • Không có rủi ro tỷ giá hối đoái.

Nhược điểm:

 • Có thể mất giá do lạm phát.

Lời khuyên:

 • Bạn nên cân nhắc kỹ các yếu tố trên trước khi quyết định gửi tiết kiệm USD hay VND.
 • Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính để có được lựa chọn phù hợp nhất.

Tags: