Ngành học phù hợp để làm việc tại ngân hàng

Muốn làm việc tại ngân hàng thì phải học ngành gì? Có nhiều ngành học phù hợp để làm việc tại ngân hàng, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn ứng tuyển. Dưới đây là một số ngành học phổ biến: 1. Ngân hàng – Tài chính: 2. Kinh tế: 3. Kế toán – Kiểm toán: 4. […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Ngành học phù hợp để làm việc tại ngân hàng

Muốn làm việc tại ngân hàng thì phải học ngành gì? Có nhiều ngành học phù hợp để làm việc tại ngân hàng, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn ứng tuyển. Dưới đây là một số ngành học phổ biến:

1. Ngân hàng – Tài chính:

 • Ngành học này cung cấp cho bạn kiến thức về hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ, thị trường tài chính, quản lý rủi ro…
 • Đây là ngành học phù hợp nhất để làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ chính của ngân hàng như: tín dụng, đầu tư, thanh toán, ngoại hối…

2. Kinh tế:

 • Ngành học này cung cấp cho bạn kiến thức về các nguyên lý kinh tế, quản lý kinh doanh, thị trường…
 • Đây là ngành học phù hợp để làm việc tại các bộ phận quản lý, hoạch định chiến lược của ngân hàng như: kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, marketing…

3. Kế toán – Kiểm toán:

 • Ngành học này cung cấp cho bạn kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán…
 • Đây là ngành học phù hợp để làm việc tại bộ phận kế toán của ngân hàng.

4. Kỹ thuật phần mềm – Công Nghệ thông tin:

 • Ngành học này cung cấp cho bạn kiến thức về lập trình, thiết kế hệ thống, quản trị mạng…
 • Đây là ngành học phù hợp để làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học các ngành học khác như:

 • Quản trị kinh doanh
 • Luật
 • Ngoại ngữ

Tuy nhiên, để làm việc tại ngân hàng, bạn cần:

 • Có kiến thức chuyên môn tốt
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt
 • Có khả năng làm việc nhóm
 • Có khả năng chịu áp lực cao

Bạn có thể tham khảo một số trường đại học có đào tạo các ngành học phù hợp để làm việc tại ngân hàng như:

 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Tags: