Mục đích của carousel là gì?

Bạn có biết carousel là gì không? Trong lĩnh vực tiếp thị web, đây là một chế độ trình bày đồ họa để cuộn qua các sản phẩm, chủ yếu theo cách tròn, trong quá trình di chuột của người dùng. Vậy mục đích của nó là gì, cùng khám phá ngay nhé! Mục đích […]

Đã cập nhật 7 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Mục đích của carousel là gì?
  1. Bạn có biết carousel là gì không? Trong lĩnh vực tiếp thị web, đây là một chế độ trình bày đồ họa để cuộn qua các sản phẩm, chủ yếu theo cách tròn, trong quá trình di chuột của người dùng. Vậy mục đích của nó là gì, cùng khám phá ngay nhé!

    Chế độ trình bày các yếu tố đồ họa này chủ yếu được sử dụng trong bối cảnh các chiến dịch nhắm mục tiêu lại trang web. Trong lĩnh vực quảng cáo hành vi, hệ thống nhắm mục tiêu lại này, còn được gọi là “nhắm mục tiêu lại quảng cáo”, cho phép một trang web theo dõi người dùng Internet đã truy cập nó mà không cần mua bất cứ thứ gì. Do đó, băng chuyền hiển thị các sản phẩm được tư vấn, hoặc thậm chí đặt trong giỏ, trong chuyến thăm trang web của nhà quảng cáo và cung cấp cho người tiêu dùng tiềm năng các sản phẩm tương tự có thể kích hoạt việc mua hàng.

    mục đích của carousel là gì

    Nguồn tham khảo: ecommercemag